HelliTalent

HelliTalent 1.2.2016 - 31.12.2018

hellitalent2.jpg

Tukee Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelevien nuorten opintojen läpäisyn tehostamista sekä heidän sujuvaa siirtymistä koulutuksesta työelämään ja jatko-opintoihin. Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaali- terveys- ja liikunta-alan sekä yhteiskuntatieteiden, kaupan ja hallinnon alan opiskelijat ja opettajat. Hankkeen aikana mallia vakiinnutetaan muille aloille.

Hankkeessa mallinnetaan työelämäyhteistyössä uudenlainen yrittäjyyttä ja monialaista oppimista korostava työelämälähtöinen oppimisympäristö. Kuvataan lähihoitaja- ja merkonomitutkintoa yhdistävä toimintatapa, jossa integroidaan opintoja työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Pilottioppimisympäristöinä toimivat soteklinikka Helli ja aluksi muut sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöt, joissa opiskelijat toimivat yhdessä yrittäjämäisellä orientaatiolla oikeiden asiakkaiden kanssa. 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


logorivi_eu_ely_vipu.jpg

Lisätietoja: Tuula Ritvanen, projektivastaava, puh. 020 615 7042, tuula.ritvanen(AT)ksao.fi