1-2 Liikunta (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T2, T3 Perusliikuntataidot (havaintomotoriikka, tasapaino ja liikkuminen, välineenkäsittely)

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja, T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

Osuus Kriteeri
17 % Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen paljon tukea.
17 % Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen tukea.
17 % Harjoittelen perusliikuntataitoja.
17 % Käytän perusliikuntataitoja joissakin liikuntamuodoissa.
17 % Käytän perusliikuntataitoja eri liikuntamuodoissa.
17 % Käytän perusliikuntataitoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa.

T5 Uima- ja pelastustaidot

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito

Osuus Kriteeri
17 % Uskallan kastautua ja osallistun uintiharjoitteluun.
17 % Kellun ja sukellan.
17 % Liu’un ja uin 5 metriä alkeisuintia.
17 % Uin 10 metriä.
17 % Uin 10 metriä vatsallaan ja selällään.
17 % Uin vähintään 10 metriä sujuvasti vatsallaan ja selällään.

T1, T10 Osallistuminen ja omien rajojen kokeilu

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla, T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

Osuus Kriteeri
17 % Osallistun liikuntamuotojen harjoitteluun, tarvitsen paljon tukea.
17 % Osallistun liikuntamuotojen harjoitteluun, tarvitsen tukea.
17 % Osallistun eri liikuntamuotojen harjoitteluun.
17 % Osallistun aktiivisesti eri liikuntamuotojen harjoitteluun.
17 % Liikun aktiivisesti ja uskallan kokeilla joitakin uusia liikuntatehtäviä.
17 % Liikun aktiivisesti ja uskallan kokeilla monipuolisesti uusia liikuntatehtäviä.

T4, T6 Turvallinen liikkuminen ja asiallinen toiminta

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä, T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

Osuus Kriteeri
17 % Harjoittelen asiallista ja turvallista työskentelyä, tarvitsen paljon tukea.
17 % Harjoittelen asiallista ja turvallista työskentelyä, tarvitsen tukea.
17 % Harjoittelen asiallista ja turvallista työskentelyä.
17 % Työskentelen yleensä asiallisesti ja turvallisesti.
17 % Työskentelen asiallisesti ja turvallisesti.
17 % Työskentelen asiallisesti ja toimintani edistää liikuntatuntien turvallisuutta.

T7, T8 Vuorovaikutus, sääntöjen noudattaminen ja tunteiden hallinta

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa, T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta

Osuus Kriteeri
17 % Harjoittelen sääntöjen noudattamista ja tunteiden hallintaa, tarvitsen paljon tukea.
17 % Harjoittelen sääntöjen noudattamista ja tunteiden hallintaa, tarvitsen tukea.
17 % Harjoittelen sääntöjen noudattamista ja tunteiden hallintaa.
17 % Noudatan yleensä sääntöjä ja hallitsen tunteeni.
17 % Noudatan sääntöjä ja otan muut huomioon.
17 % Edistän vastuunotollani yhteisiä oppimistilanteita.

T9 Itsenäinen työskentely

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.

Osuus Kriteeri
17 % Harjoittelen itsenäistä työskentelyä, tarvitsen paljon tukea.
17 % Harjoittelen itsenäistä työskentelyä, tarvitsen tukea.
17 % Harjoittelen itsenäistä työskentelyä.
17 % Itsenäinen työskentely onnistuu useimmiten.
17 % Itsenäinen työskentely onnistuu.
17 % Työskentelen omatoimisesti ja aktiivisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä