Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Valtionapu

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiaa

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/urheiluakatemiat-ja-valtakunnalliset-valmennuskeskukset

Vanhempien valmennusoppi -koulutus

Yleensä valmentajia ja urheilijoita koulutetaan, mutta harvemmin on lasten ja nuorten tärkeimmille tukijoille, eli vanhemmille koulutusta. Kymenlaakson Osuuspankki ja Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia on ottanut tästä asiasta kopin ja järjestää kevään ja ensi syksyn aikana 6 kerran koulutus paketin urheilevan/liikkuvan lapsen ja nuoren vanhemmille. 

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. ravinto ja lepo, liikkumisen merkitys lapselle/nuorelle, mitä on lahjakkuus, tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden ennaltaehkäisy, fyysinen harjoittelu (nopeus, voima, kestävyys, ketteryys), vanhempi katsomossa ja vanhemman roolit seuratyössä.

Kouluttajina toimii Xamkin naprapaattikoulutuslinjan opettaja Petteri Koski ja Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jiri Auranen.

Koulutus sopii kaiken ikäisten lasten ja nuorten vanhemmille. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa vanhempia huomioimaan liikuntaan ja urheilijoiden liittyviä tärkeitä asioita.

Jokaisella koulutus kerralla on oma erillinen aihe, eli jos arki kiireet, joskus estävät koulutukseen osallistumisen niin se ei maailmaa kaada.
Kevään koulutukset 27.3., 17.4. ja 15.5.

Jokaisesta koulutuksesta osallistujat saavat tiivistelmän, joka lähetetään sähköpostilla.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:

Jiri Auranen
Toiminnanjohtaja
Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia
+358 44 7025731
jiri.auranen@kotka.fi

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia 25-vuotta

Lukuvuosi 2017-2018 on Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian 25. toimintavuosi. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminta alkoi vuonna 1992. Tällöin nimenä oli vielä Kotkan urheilijakoulutus. Nimi muuttui Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiaksi vuonna 2004.
Poikkeuksellista toiminnassa valtakunnan tasolla oli, että heti alusta asti mukana oli lukiokoulutus (Langinkosken lukio) ja ammatillinen koulutus (kauppaopisto ja ammattikoulu). Vuonna 1998 mukaan tulivat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Langinkosken koulun urheiluluokat (7.-9.luokat), sekä Kotka svenska samskola. Tällöin kukaan ei ollut vielä keksinyt termejä urheilijapolku ja urheiluakatemia.
Haminan lukio hyppäsi mukaan 2008, Pyhtään Huutjärvenkoulu 2014 ja Haminassa aloitti ensimmäinen urheiluokka toimintansa Pappilansalmen koululla.

Keskiviikkona 1.11. on Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian 25-vuotisjuhlapäivä. Päivässä on monenlaista ohjelmaa:

8.00 - 9.30 urheiluakatemian urheilijoille ja valmentajille on järjestetty yllätysohjelmaa Ruonalan liikuntahallissa.

10.00 - 12.00 Susanna Rahkamo luennoi Kotkan klubilla alueen johtajille ja esimiehille aiheesta: Johtaminen ja Luovuus
EKA25v-yritysseminaari.jpg

13.00 alkaa Suomen olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman järjestämät valtakunnalliset urheiluakatemia- ja valmennuskeskuspäivät.
Ohjelma Kotka 1-2.11.17.pdf

17.00 - 19.30 Valmennusseminaari "Tulevaisuuden tulosten tekeminen vaatii uudenlaista osaamista" Kotkan kirjaston auditoriossa.
EKA25v-seminaari.jpg

20.00 alkaen Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian 25-vuotisjuhlagaala.
25v-gaalakutsu-yhteistyokumppanit.jpg

Valmennusseminaari 1.11.2017

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian 25v toimintavuoden kunniaksi pidetään keskiviikko 1.11.2017 valmennusseminaari.

TULEVAISUUDEN TULOSTEN TEKEMINEN, VAATII UUDENLAISTA OSAAMISTA

- Lyhin reitti tulevaisuuteen ei kulje menneisyyden kautta

- Muutoksen tekeminen lähtee sen tunnistamisesta, mikä pitää meitä paikoillaan

- Valmennuksen vanhat myytit, saattavat jarruttaa huipulle pääsyä

Huipulle nousseet urheilijat eivät yleensä mene tavallisia polkuja pitkin. He ovat keksineet ja kehittäneet oman tavan toimia ja harjoitella. He eivät matki muita.

Luennoitsijoina toimii:

Sami Kalaja - johtaja Kihu
Matti Henttinen - ajattelutaitojen valmentaja ja oppimisen muotoilija
Marko Malvela - uintivalmentaja, menttori- ja valmennusfilosofiakouluttaja

Mainos2.jpg

Ilmoittautumiset 29.10. mennessä jiri.auranen@kotka.fi (auditorioon mahtuu 200 kuulijaa)

Tilaisuus on maksuton

EKA25v-seminaariA4.pdf


Lasten ja nuorten voimaharjoittelu

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiaan kuuluvat ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta valmistuneet naprapaatit Janne Veija ja Sami Aalto ovat tehneet opinnäytetyön aiheesta Lasten ja nuorten voimaharjoittelu -Systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lasten ja nuorten voimaharjoittelun tämänhetkistä tutkimustietoa. Tarkoitus oli selvittää, mitä vaikutuksia voimaharjoittelulla on sekä mikä on voimaharjoittelun pysyvyys ja harjoitettavuus lapsilla ja nuorilla.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Alkuperäistutkimusten haku kohdistettiin seuraaviin tietokantoihin: Google Scholar, PubMed, Scien-ceDirect, ProQuest ja SportsDiscus. Tähän opinnäytetyöhön valikoitui mukaan yhteensä 63 alkuperäistutkimusta. Hyväksytyt tutkimukset analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.

Sisällönanalyysiin valikoituneiden tutkimusten perusteella voidaan sanoa voimaharjoittelulla olevan monia eri vaikutuksia muun muassa luustoon, motoriseen suorituskykyyn, voimantuottoon ja erilaisiin urheilulajeihin. Näiden tutkimusten perusteella voidaan voimaharjoittelun todeta olevan turvallista lapsilla ja nuorilla, kun se on oikein toteutettua ja valvottua. Voimaharjoittelua suositellaan myös toteuttavan kaiken ikäisillä lapsilla, mutta harjoittelun vaativuus pitäisi progredioida kypsyyden ja taitojen sallimissa rajoissa. Voimaharjoittelussa pitäisi painottaa motoristen taitojen kehittämistä. Kovem-man intensiteetin harjoitteita tulisi tehdä urheilijoilla, mutta tekniikka ei saisi kärsiä. Voimaharjoittelun tulisi olla jatkuvana osana harjoitusohjelmaa varsinkin nuoremmilla, joilla voiman pysyvyys on mahdollisesti heikompi.


Opinnäytetyöhön voit tutustua tarkemmin seuraavien linkkien kautta:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/108394/janne_veija_sami_aalto.pdf?sequence=1

https://lihastohtori.wordpress.com/2016/06/29/lasten-ja-nuorten-voimaharjoittelu/Urheilumenestyksen ennustettavuus

Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta valmistuvat naprapaatti opiskelijat Lotta Richter ja Anni Heino ovat tehneet opinnäytetyönä Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen urheilumenestyksen ennustekijöiden mittavuudesta nuorilla urheilijoilla.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda peruskoulun urheiluluokalle testipatteristo, jonka avulla voidaan arvioida potenttiaalisten nuorten urheilijoiden kehittymistä tulevaisuuden menestyviksi urheilijoiksi. Testipatteriston tavoitteena on mitata tiettyjä fyysisensuorituskykyjen ennustekijöitä, joiden katsotaan olevan oleellisia myöhemmän urheilumenestyksen kannalta.
Systemaattisen kirjallisuuskatsaukseen sisältyi 33 hyväksyttyä alpuperäistutkimusta.