Kuvataidekoulu

Koskelan kuvataidekoulu
Koskelan kuvataidekoulu toimii Äänekoskella, Suolahdessa ja Konginkankaalla. Kuviskoulu antaa 5–20-vuotiaille lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta kuvataiteen alalla. Koulun vuonna 2018 muotoiltu opetussuunnitelma pohjautuu opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän perusteisiin. Siinä korostuvat kestävän tulevaisuuden rakentaminen, aktiivinen toimijuus ja ajanmukainen opetus.

Kuvataidekoulun opinnoissa painotetaan tekemisen, kokeilun ja ilmaisun iloa sekä oppijalähtöistä näkökulmaa. Opetuksessa tuetaan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehitystä kuvataiteessa luoden edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Oppilasta kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun sekä tietojen ja taitojen kasvattamiseen.

Tavoitteena on ohjata taiteen keinoin huomioimaan ympäröivää todellisuutta sekä auttaa rakentamaan maailmankuvaa ja toimimaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 alkaa jatkaville oppilaille 12.8.2020 netissä ja Koskelan asiakasneuvonnan kautta p. 0400-115 360. Uusille oppilaille ilmoittautuminen alkaa viikkoa myöhemmin, 19.8.2020. Tervetuloa mukaan!

Ryhmät 2020-2021, aikataulut tulossa Koskelan opetusohjelmassa ja netissä elokuussa 2020

Varhaisiän opinnot (5-6-vuotiaille) Äänekoskella ja Suolahdessa
Varhaisiän opinnot ovat tekemistä, kokemista ja uuden oppimista taiteellisen toiminnan kautta. Kuvataiteen maailmaan tutustutaan leikinomaisesti yhdessä lasten ajatusten ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Samalla opetellaan tunnistamaan ja käyttämään erilaisia materiaaleja ja työvälineitä.

Perusopinnot I (7-9-vuotiaille) Äänekoskella, Suolahdessa ja Konginkankaalla
Perusopinnoissa kehitetään omaa kuvallista ilmaisua tekemisen ja ympäristön havainnoinnin kautta luovasti kokeilemalla ja rennosti harjoittelemalla. Omien ideoiden yksilölliseen ilmaisuun sekä uusiin materiaaleihin ja välineisiin tutustumiseen kannustetaan.

Perusopinnot II (10-12-vuotiaille) Äänekoskella ja Suolahdessa
Jatketaan omakohtaista oppimista kuvataiteen eri menetelmissä ja teknisissä valmiuksissa. Jo olemassa olevia tietoja ja taitoja sovelletaan osana uuden etsimistä. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan sekä tekemään valintoja ja kokeiluja, jotka tukevat persoonallista ja monipuolista taideilmaisua.

Syventävät opinnot (13-20-vuotiaille) Äänekoskella
Syventävissä opinnoissa omia työskentely- ja keskustelutaitoja syvennetään työpajoissa, joissa perehdytään mm. piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, digitaaliseen työskentelyyn, muotoiluun sekä valokuvaukseen. Opinnot antavat valmiuksia hakeutua taidealan jatkokoulutukseen.


Yhteystiedot:

Katri Piri, kuvataidekoulun opettaja
katri.piri@aanekoski.fi
p. 040 4820641 (myös WhatsApp)
https://koskelansetlementti.net/kuvataidekoulu/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä