Hyvinvointi ja turvallisuus

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Opiskeluhuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Opiskeluhuollon tavoitteena on ennaltaehkäisevä työote ja varhainen puuttuminen huolta aiheuttavissa tilanteissa. Painopiste on yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa sitä.
Perusopetuksen opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013). Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet, opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteet sekä paikallisen opiskeluhuoltosuunnitelmien laatiminen on määrätty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa luvussa 8.

Yksilökohtainen monialainen opiskeluhuolto kokoontuu aina tarvittaessa. Palavereihin osallistuu opetushenkilöstön lisäksi joko kuraattori, kouluterveydenhoitaja tai molemmat.

Yhteisöllinen monialainen opiskleuhuolto kokoontuu Selkien koululla lukuvuoden aikana 2-6 kertaa. Lisäksi osallistumme Kontiolahden pienten koulujen yhteisiin opiskleuhuoltopalavereihin. Yhteisöllisen opiskleuhuollon painopisteenä Jakokoskella on käyttäytymisen parantaminen yhdessä ProKoulu-toiminnan kanssa. Lisäksi olemme KiVa-koulu ja pyrimme aktiivisesti vähentämään kiusaamista koulussamme.

Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma, mikäli hän käyttää lääkkeitä koulupäivän aikana.

Yhteystietoja:
Kouluterveydenhoitaja Jenna Hynninen (koululla, joka kuukauden parillisten viikkojen maanantait)
Kuraattori Sara Kaikkonen
Koulupsykologia ei tällä hetkellä
(yhteydenotot ensisijaisesti Wilman kautta)


Varhaisen tuen sosiaalityö 013 330 5763
Varhaisen tuen perhetyö 013 330 5517
Lapsiperheiden kotipalvelu 013 330 5175

Perheneuvola:
Sosiaalityöntekijä 013 330 5132
Psykologi 013 330 5150

Kuraattoripalvelut


Kuraattorityön tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaan huoltajia sekä opettajia ja koko kouluyhteisöä koulun kasvatustehtävässä. Hän toimii myös koulujen oppilashuoltoryhmissä ja erilaisissa työryhmissä alansa asiantuntijana.

Koulukuraattorin palvelut ovat maksuttomia ja tapaamiset ovat luottamuksellisia. Oppilas voi hakeutua kuraattorin tapaamiseen omatoimisesti tai huoltajan, opettajan, oppilaanohjaajan tai terveydenhoitajan ohjaamana.

Koulukuraattori käyttää työvälineinään mm. yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, haastatteluja ja neuvotteluja oppilaan ikätason mukaisesti. Koulukuraattori ohjaa oppilaan tarvittaessa muiden psykososiaalisten palveluiden piiriin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä