ProKoulu-PositiivisestiRyhmässäOppien

ProKoulu

 Pro - koulu

PRO-koulu 2021 - 2022 

 

Koulumme on PRO-koulu. Lukuvuoden 2021 –2022 tavoitteiksi on valittu seuraavat asiat: 

 

Positiivinen käyttäytyminen koulussa 

 1. Kun tulen luokkaan rauhoitun omalle paikalleni.   
 2. Hallitsen ääneni joka tilanteessa.   
 3. Koulun käytävillä ja siirtymätilanteissa liikutaan kävellen.  
 4. Säilytän turvavälit ja jonotan rauhallisesti. 

 

Puhun kohteliaasti 

 1. Käytän sanoja kiitos ja ole hyvä. 
 2. Tervehdin luokkakavereita ja koulun aikuisia. 
 3. Käytän ystävällisiä sanoja puhuessani. 

 

 Monipuolinen ruokailu 

 1. Maistan uusia makuja. 
 2. Syön riittävästi, että jaksan työskennellä koulussa.  
 3. Annan ruokarauhan.  

 

Huolehdin yhteisöstäni 

 1. Pidän oman työpöytäni ja laatikkoni siistinä. 
 2. Huolehdin koulunkäyntivälineistäni. 
 3. Palautan lainaamani tarvikkeet paikoilleen sisällä ja ulkona. 
 4. Kunnioitan ja arvostan toisten töitä ja esityksiä. 

ProKoulu tavoitteiden saavuttamisen tueksi koulussamme on Pro-koulu ilmoitustaulu. Ilmoitustauluun on tehty metsämaisema, jossa on iso puu. Jokaisella luokalla on oma eläinhahmo, joka lähtee kiipeämään puun oksia pitkin. 1. tavoitteen saavutettua 1. oksalle, toisen tavoitteen saavutettua 2. oksalle jne.  


ProKoulu tavoitteiden ylläpitäminen 

Tavoitteita ylläpidetään seuraavilla toimilla. 

 • Koulun henkilökunta on sitoutunut tavoitteiden harjoitteluun. 
 • Koulun henkilökunta omalla käytöksellään ja toiminnallaan mallintaa oikeita toimintatapoja eri tilanteissa. 
 • ProKoulu-tietoiskut. 
 • Positiivisen ja kannustavan suullisen palautteen jatkuva antaminen onnistuneista tilanteista. 

Yksi tärkeimmistä taitoja ylläpitävistä ja harjoittavista asioista on systemaattinen harjoittelu ja onnistumisista palkitseminen. Palkitseminen tapahtuu luokanopettajalle sopivin keinoin
, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat: 

 • Pro-koulu laput. 
 • Tukkimiehen kirjanpito onnistuneista tilanteista luokanopettajan omalla seinälistalla. 
 • Järjestäjien tai luokan oppilaiden antama positiivinen palaute, jonka opettaja merkitsee itselleen sopivalla tavalla muistiin. 
 • Liikennevalot. 
 • Tärkeää on, että luokka yhdessä sopii miten ja kuka palautetta kerää ja antaa. Oppilaiden osallistaminen tässä on erityisen merkittävää. 
 • Yhdessä luokanopettaja ja oppilaat sopivat myös tavoitteen saavuttamisesta saatavan palkinnon. 

 

Luokkakohtaiset palkitsemiset oppilaat ja luokanopettaja sopivat itse. 

Tavoitteenamme on myös tunnistaa koulussamme ilmenevää ei-toivottua käyttäytymistä ja miettiä toimintatavat, joilla ei toivottuun käyttäytymiseen puututaan. Yhdessä opettajien kanssa olemme sopineet seuraavat toimintatavat:  

 1. Kaikkeen ei-toivottuun käyttäytymiseen puututaan välittömästi. 
 2. Puuttumisen voi tehdä kuka tahansa koulun aikuisista. 
 3. Oppilas pysäytetään, keskustellaan asiasta ja pyydetään korjaamaan käytöksensä. 
 4. Mikäli oppilas muuttaa käyttäytymistään, asia on siltä osin käsitelty. 

Mikäli oppilas ei muuta käyttäytymistään, asian käsittely jatkuu.  

 1. Tilanteesta kerrotaan oppilaan omalle opettajalle. 
 2. Mikäli ei-toivottu käytös toistuu puuttumisesta huolimatta, otetaan yhteys oppilaan huoltajiin. 
 3. Oppilaan kanssa käydään kasvatuskeskustelu ja yhdessä huoltajien kanssa mietitään yhteiset pelisäännöt ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumiseen heidän lapsen osaltaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä