Kylmäojan koulu

Rehtorin blogi

Syksy jatkuu... 3.10.2018

Arvoisa pedanetin sivujemme lukija

laitan oheen päivityksenä suuren osan pitämästäni joulujuhlapuheesta. Siinä käydään läpi mennyttä syksyä ja luodataan ajatuksia tulevaan.

Joulujuhlapuhe 12.12.2018

Elokuun 9. päivä aloitimme tämän syyslukukauden. Tapasimme koulumme pihamaalla helteisen kesän ruskettamia pirteitä koululaisia. Heistä 44 tuli ensimmäiselle luokalle.

Kesän aikana oli valmistunut remontti, jossa ruokalamme takaosa oli muutettu pienryhmätilaksi. Elokuun alussa saimme uudet kalusteet koulukirjastoomme ja vanha tietokoneluokka oli muutettu monitoimitilaksi, jossa työskentely tapahtuu uusilla läppäreillä. Kirjasto – monitoimitilamme on osoittautunut yhdeksi koulumme suosituimmista työskentelytiloista. Syyslukukauden lopulla teimme tämän tilan käyttöä opastavat käyttäytymisohjeet. Nämä ohjeet, samoin kuin kaikki muutkin viime vuosina koulussamme uusitut / päivitetyt ohjeet eivät sisällä kieltosanoja. Haluamme opastaa ja antaa ohjeita myönteisessä hengessä.

Tätä myönteistä henkeä olemme vieneet eteenpäin ProKoulu-ohjelmalla. Se on positiivisen arkikohtaamisen ohjelma, tapa toimia. Samalla kun olemme opiskelleet ja harjoitelleet systemaattisesti hyviä tapoja, olemme ottaneet huomioon toiset koulussamme työskentelevät. Koulussamme käyvät vierailijat kiittävätkin aina oppilaitamme reippaasta ja kohteliaasta käytöksestä. Me koulun aikuiset uskomme vakaasti että voimme rakentaa parempaa huomista ja antaa oppilaillemme tulevan elämän kannalta merkittävän taidon toimimalla joka päivä ProKoulun periaatteiden mukaisesti.  Kiinnitämme huomiota hyvään ja ohjaamme kannustavasti.

Opettajamme ovat kertoneet minulle siitä, kuinka kannustavaa on saada huoltajilta positiivista palautetta. Arkityöstä saatu kehu auttaa jaksamaan. Tästä haluan esittää kiitoksen teille vanhemmille kaikkien meidän koulun aikuisten puolesta.

Koulumme piha-alueelle, koripallokorien ja jääkiekkokaukalon väliin, on viimeisen viikon aikana asennettu monipuolinen kuntorata. Rata ei ole vielä täysin käyttökuntoinen ja sen onkin tarkoitus palvella käyttäjiään sulan maan aikana. Kuntamme vapaa-aikatoimi suoritti hankinnan ja teetti asennuksen. Tämän radan tai sanoisimmeko harjoituspaikan, on tarkoitus toimia kaikenikäisten kuntalaisten lähiliikuntapaikkana. Olen käynyt tutustumassa rataan. Sen eri osasten toiminnat on hyvin havainnollistettu laitteiden yhteydessä olevissa opastauluissa.

Saimme syyslukukauden alussa koulumme kaksi uutta laaja-alaista erityisopettajaa. Erityisopetuksen määrä lisääntyi koulussamme viime vuodesta 40 prosenttia. Olemme yhdessä kehitelleet erityisopetuksen antamista koulussamme ja voin tyytyväisenä todeta että merkittävää kehitystä on tapahtunut,  hyvässä yhteistyössä. Lukuvuoden alussa saimme kuntaamme kolmannen koulukuraattorin ja kolmannen koulupsykologin. Olemme saaneet lisää aikuisia hoitamaan oppilaittemme asioita yhteistyössä tai kuten ammattikielellä sanotaan – moniammatillisesti. Näen tämän moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä vielä paljon mahdollisuuksia. Kuntamme koulutoimi on vastannut koulujen tarpeisiin.

Omaan arkeeni on vaikuttanut toimiminen Ahokkalan koulun johtajana oman työni ohessa. Tehtävä jatkuu myös kevätlukukauden. Nykyaikaiset viestivälineet ja tietotekniikka helpottavat etätyötä, mutta eivät täysin korvaa henkilökohtaista tapaamista. Olen pyrkinyt käymään Ahokkalassa kahdesti viikossa.

Lehdistössä on viime aikoina arvosteltu välillä voimakkaastikin viimeisintä opetussuunnitelmauudistusta, joka astui voimaan 2016. En tunnista arvostelun koskevan meidän koulumme arkea. Toki olemme tehneet uudistuksia, mutta ne on tehty mielestäni riittävän pienin askelin ja olemme ottaneet tarvittaessa myös askelia taaksepäin, jos se on katsottu tarpeelliseksi. Uuden opetussuunnitelman ehdottoman hyvinä puolina näen esimerkiksi ruotsin kielen opetuksen aloittamisen 6.-luokalla. Myös oppilaiden osallistamisen lisääminen ja arvioinnin tapojen monipuolistaminen ovat ehdottoman hyviä uudistuksia. Toki meillä kaikilla opettajilla on vielä käytössä henkilökohtaista vapautta käyttää ja soveltaa uusia ohjeita ja säädöksiä työssämme. Olemme myös havainneet että ottamalla pieniä askelia kerrallaan, voimme tehdä suuria harppauksia pidemmällä aikavälillä.

Tuleva kevätlukukausi alkaa pitkän joululoman jälkeen vasta 7. päivä tammikuuta. Kevätlukukaudella jatkamme aktiivista toimintaamme mm. KivaKoulun puitteissa. KiVa-tiimin opettajia käy prosessiohjaajakoulutuksessa täydentämässä ennestäänkin vahvaa osaamistaan kiusaamisen ehkäisyssä ja kiusaamisen ratkaisemisessa.

Tammikuusta huhtikuulle suoritetaan luku-diplomeja. matematiikka-diplomeja ja näppistaituri-diplomeja. Näiden diplomien suorittaminen tarjoaa sopivia lisätehtäviä ja haasteita niitä kaipaaville oppilaille.

Valtiovalta on päättänyt, että englannin opetus aloitetaan maamme alakouluissa vuoden 2020 alussa.  Kunnassamme on päätetty aloittaa uudistus uuden lukuvuoden alusta. Kesken lukuvuotta tehtävä uudistus olisi hankala. Koulun lukuvuosi alkaa elokuussa ja kalenterivuosi tammikuussa. Meillä on uusilla ekaluokkalaisilla ensi elokuusta alkaen yksi tunti viikossa englantia ja sen myötä yksi tunti viikossa enemmän koulua kuin nyt. Ensi syksynä on siis uusilla 1-.luokkien oppilailla 20 tuntia viikossa ja 2.-luokkien oppilaille nykyinen määrä eli 19 tuntia viikossa.

Uudistus on tehty niin ripeällä aikataululla. Niin nopeasti, että tämän aikaistetun englannin opetuksen opetussuunnitelma valmistuu vasta keväällä 2019. Sen verran tiedän jo, että luokanopettaja on kelpoinen opettamaan englantia ekaluokkalaisille.

Olen mukana työryhmässä tekemässä selvitystä tulevasta, mahdollisesta yhtenäiskoulusta koulumme yhteyteen. Meidän työryhmämme tulee antaa työmme tulokset päättäjille tammikuussa ja he tekevät päätöksensä kevättalven aikana.  

Teille ekaluokkalaisille haluan antaa suuren kiitoksen ahkerasta työnteosta tämän syksyn aikana. Olette oppineet tosi paljon ja teistä on tullut oikein kunnon koululaisia. Te jaksatte ilahduttaa minua päivittäin reippailla tervehdyksillänne ja yläviitosten pyynnöillänne. Jatkaa vaan samaan malliin.

Halusimme kokeilla pitää tänä vuonna joulujuhlamme hieman normaalia aikaisemmin. Toivoimme ettei juhlamme menisi päällekkäin muiden joulujuhlien kanssa ja että näin porrastettuna joulun kiireet eivät pääsisi kasaantumaan. Haluamme pitää joulujuhlamme iltajuhlana. Tämä hieno koristelu ja lavastus eivät pääse oikeuksiinsa päivän valossa.Jatkan tätä blogia lähiaikoina.

Yhteistyöterveisin, Anssi Rauma, rehtori