Kylmäojan koulu

Rehtorin blogi

Syksy jatkuu... 18.9.2017

Arvoisa pedanetin sivujemme lukija
Kouluvuosi on lähtenyt liikkeelle perinteisen rivakasti. Oppilasmäärämme on pysynyt entisellä tasolla ja on nyt 245 oppilasta. Meitä opettajia työskentelee yhteensä 18 kpl ja ohjaajia on neljä, sekä lisäksi vaihteleva luku harjoittelijoita eri koulutusaloilta.
Tämän vuoden painopistealueiksi olemme valinneet:
- Matematiikan opetuksen kehittämisen.Uutena on mukana 1.-luokilla alkanut unkarilaisen matematiikan opetusmetorin käyttö. Tätä uutuutta on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Muilla luokka-asteilla olemme ottaneet käyttöön Turun yliopiston kehittämän Ville -matematiikan opetusohjelman. Se tarjoaa hurjan paljon harjoitusmahdollisuuksia ja positiivista palautetta oppilaille.
- OPS2016:n käytön vakiinnuttaminen ja koulun omien arviointikäytäntöjen kehittäminen on toinen painopistealueemme alkaneena lukuvuonna.
- Kolmantena painopistealueenamme on oppilaiden osallisuuden lisääminen ja monipuolistaminen. Teemme sitä mm.ottamalla käyttöön mm.KiVa-koulutoiminnassa tukioppilaiden kouluttamisen ja osallistamisen,osana koulumme aktiivista kiusaamisen vastaista työtä.
Koulumme 5A-luokka on mukana valtakunnallisessa Visiot-hankkeessa, jossa oppilaat valmistavat opetusmateriaalia ja käyttävät siinä apuna lisättyä todellisuutta.
Liikkuva Koulu:n toiminta jatkuu, vaikka emme ole enää mukana valtakunnallisessa hankkeessa.
ProKouluna aloitamme jo neljännen vuoden. Olemme kolmena aikaisempana vuotena käyneet läpi kolmivuotisen "ohjelmakierron" ja aloitamme nyt alusta uuden kierron. Pidämme kuukausittain esillä yhtä tärkeää asiaa hyviin tapoihin ja turvalliseen työskentelyyn liittyen ja tuemme oppimistuloksia positiivisella palautteella ja palkinnoilla.
Itsenäisen isänmaamme 100-vuotisjuhlaa juhlimme monin pienin ja suuremmin tapahtumin. Torstaina 21.9.2017 istutamme koulun pihalle kuusi (6) kappaletta kuusien taimia, ns. Tulevaisuuden kuusia. Itsenäisyysjuhlan pidämme 7.12. klo 18.00 salissamme. Sitä edeltää aiheeseen liittyvä laaja-alainen oppimiskokonaisuus ( ennen teemaviikko ) koulussamme.
Toivotan kaikille koulussamme voimia ja terveyttä. Kevät koittaa taas yllättävän pian!
Anssi Rauma, Kylmäojan koulun rehtori

Suomi100

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.