Neidonkallion päiväkoti

Neidonkallion päiväkoti

Neidonkallion päiväkoti sijaitsee Kirkkonummen keskustan alueella ja tarjoaa varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä ruotsinkielistä kielikylpyä. Päiväkodissamme pääosassa on lapsi ja lapsen hyvinvointi. Lapsi omaksuu päiväkodissa ympäristöystävällisen elämäntavan, kestävän kehityksen mukaisesti. Lähimetsät ovat osa oppimisympäristöä, joissa lapsen ympäristöherkkyys vahvistuu hänen saadessaan myönteisiä kokemuksia ympäristöstä ja luonnosta ihmettelyn sekä tutkimisen kautta.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Neidonkallion päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa.

Toimintamme
Päiväkodissamme lapselle tarjotaan turvallinen, osallistava sekä kehittävä oppimisympäristö, joka kannustaa lasta leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen sekä oppimiseen. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen kasvatuskumppanuuden hengessä, kodin ja päiväkodin välillä, nähdään rikkautena. Digitaaliset portfoliot ovat yksi pedagogisen toimintamme muoto, missä lapsen kasvu- ja oppimisprosessia tehdään näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kielikylpy
Neidonkalliossa järjestetään ruotsin kielen kielikylpyä. Kielikylpy voidaan aloittaa lapsen täyttäessä 5 vuotta ja kielikylpyopetus jatkuu esiopetusryhmässä Gesterbyn koulussa. Kielikylpykerhossa 3-4-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus tutustua ruotsin kieleen ennen varsinaisen kielikylvyn aloittamista. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä