Vihreä Lippu

Luontosankarit

Tänään olimme luontosankareita Hassula ryhmässä ja tuimme Sundsbergin monimuotoista luontoa, poistamalla vieraslajiketta nimeltään Lupiin. Lupiini leviää herkästi alueille, joissa luonnonvaraiset niittykasvimme ja niitykasveista riippuvaiset hyönteiset viihtyvät. Se kasvaa rehevästi ja muuttaa ajan myötä maata yhä ravinteikkaammaksi, mikä taas ei ole luonnonvaraisille niittykasveille mieleen. Näin lupiini lopulta syrjäyttää hennommat niittykasvit. Lupiinien siitepölyn sisältämä myrkyllinen alkaloidi, lupaniini, voi haitata kimalaisten lisääntymistä. Komealupiini vaikuttaa paikallisiin päiväperhospopulaatioihin, koska se ei kelpaa toukille eikä aikuisille ravintokasviksi. Lisäksi komealupiinin on havaittu vähentävän hyönteisten kokonaismäärää ja vaikuttavan negatiivisesti erityisesti kovakuoriaisiin, kaksisiipisiin, perhosiin ja muurahaisiin.
Se heikentää myös kulttuurimaisemia valtaamalla alaa kedoilta ja vanhoilta koristekasveilta vanhoissa kulttuuriympäristöissä. Komealupiinin on paikoin havaittu vaikeuttavan metsänuudistamista tukahduttamalla puiden taimia.

Komealupiini on myrkyllinen sisältämiensä alkaloiden vuoksi.
Lupiinit kuuluvat sekajätteeseen, jotta ne eivät vahingossakaan kompostin mukana siemennä itseään luonttoomme.

23.5.2023 Ympäristöraati

Kokoonnuimme ympäristöraatiin viimeisen kerran tällä kaudella. Lauloimme sillä siisti -laulun, maistelimme luonnon antimia ja leikimme päiväkoti-bussi-merenranta -leikkiä. Lopuksi kaikki raatilaiset saivat kiitokseksi todistuksen kuluneesta kaudesta.Joulukuussa polku tarinaan sekä glögit

Joulukuussa tapasimme vielä ennen lomia polku tarinaan merkeissä, mietimme missä eläimet nukkuvat sekä miten ne liikkuvat lumessa🤔 keitimme vielä glögit trangialla. Juoma lämmitti, höyrysi sekä tuoksui ihanalle❤️

Vihreän lippun ympäristöraati ja polku tarinaan

Ympöristöraati käytti aistejaan kuunnellen, haistellen, tuntien sekä katsellen. Pienimmästä isoimpaan kaikki osallistuivat upeasti ja tutkijan silmälaseja käyttäen. Vesisade ei metsässä häirinnyt, koska kuulimme sateen ropinaa. Mietimme mitä on ilkivalta lähiympäristössämme ja miten se eroaa väkivallasta. Pohdimme myös kumpi on parempi bussi vai auto liikkumiseen vai kannattaako liikkua kävellen? Huomasimme taas paljon roskia maassa ja sovimme tehtäväksi, että jokainen ryhmä ottaa metsään mukaan roskapussin ja kerätään roskat pois💪 jos jokainen ketää 1 roskan se on jo 21 plus aikuisten roskat pois luonnosta. Pienelläkin teolla on suuri merkitys🧡

Retkijätteiden kartoitus

Hassulassa olemme tarkastelleet retkillä syntyvää jätettämme.
Dokumentoimme ylös retkellä syntyvän eväsjätteen määrää. Projektin aikana opetellaan vähäjätteisten eväiden ja pakkausmateriaalien käyttöä, ja pyritään näin retkillä syntyvän jätemäärän vähentämiseen.

Ympäristökasvatus

Kestävään elämäntapaan kasvaminen

Kirkkonummella panostetaan ympäristökasvatukseen

Kirkkonummi on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja tekee suunnitelmallista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keskeisistä ilmastotyön osa-alueista on kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutettava ympäristö- ja ilmastokasvatus.

Ympäristökasvatuksen avulla voidaan opettaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä elämäntapoja osana koulujen ja päiväkotien arkea. Jo varhain omaksutut kestävät toimintatavat edistävät vastuullista suhtautumista ympäristöön ja siten myös muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Kirkkonummella tavoitteena on, että lapsilla olisi hyvät mahdollisuudet kasvaa kestävään elämäntapaan läpi varhaiskasvatuksen ja koulupolun.

Opetuksen ja sivistystoimen kestävän kehityksen työtä edistetään muun muassa opettajien ja varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen verkostoissa. Ilmasto- ja ympäristötyötä tehdään lapsia ja nuoria osallistaen kiinteänä osana opetus- ja kasvatustyön arkea. 

Sivistystoimen ilmastotavoitteita ovat:
  • Kehitetään kestävän kehityksen mukaista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

  • Minimoidaan ruokahävikki, vähennetään jätteen määrää ja nostetaan jätteen kierrätysastetta

  • Kannustetaan lapsia ja nuoria kävelyyn ja pyöräilyyn

Sivistystoimen ilmastotavoitteet perustuvat Kirkkonummen ilmastotavoitteisiin ja kestävän elämän ja ilmaston toimenpidesuunnitelmaan. Tavoitteiden etenemistä seurataan osana kunnan ilmastotyön seurantaa. 

Kouluissa kestävyystyötä tehdään oppilaslähtöisesti 

Kirkkonummen kouluissa hillitään ilmastonmuutosta opetuksen, ympäristökasvatuksen sekä konkreettisen toiminnan kautta. Kansallinen perusopetuksen opetusohjelma sekä Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmat nostavat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden monipuolisesti osaksi opetustoimintaa. Lisäksi koulujen arjessa edistetään kestävien elämäntapojen oppimista ympäristökasvatuksen keinoin.

Kirkkonummen kouluissa ilmasto- ja ympäristyötyötä tehdään oppilaslähtöisesti. Eri luokka-asteiden oppilaat pääsevät vaikuttamaan koulujen kestävyystyöhön muun muassa ilmastoryhmän, oppilasparlamenttien ja vaikuttamisprojektien kautta. 

Varhaiskasvatuksessa kasvetaan kohti kestävää elämäntapaa 

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen vision mukaisesti päiväkotien, asukaspuistojen ja perhepäivähoidon työtä tehdään iloiten ja oppien, rohkeasti, kohti kestävää elämäntapaa - tillsammans! 

Vihreä lippu -toiminta näkyy vahvasti varhaiskasvatuksessa, sillä kaikki Kirkkonummen varhaiskasvatuksen yksiköt ovat mukana Vihreä lippu -toiminnassa. Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman perusperiaatteita ovat lasten ja nuorten osallistaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, jatkuva parantaminen sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Kirkkonummella on 20 Vihreä lippu –sertifikaatin saanutta varhaiskasvatuksen yksikköä. Päiväkotien lisäksi mukana ovat kaikki kunnan asukaspuistot ja perhepäivähoitolat. 

Vihreä lippu Kartanonrannan päiväkodille

Kartanonrannan päiväkodille on myönnetty Vihreä Lippu ympäristösertifikaatti. Juhlimme tänään ja nostimme Vihreän lipun salkoon. Juhlan kunniaksi Kmarket Kartanonranta tarjosi kaikille lapsille mehujätskit!


20.4.2021

Miksi kannattaa säästää

Siili Söpöliini, Jänö Pomppunen ja Pöllö Sulkanen olivat kertomassa meille kierrättämisen kannattavuudesta. Ne kertoivat kierrätyskeskuksesta ja lapset saivat pohtia miksi kannattaa säästää. Keke raatilaiset vievät omiin ryhmiinsä myös pohdittavaksi säästämisen idean.

Ympäristöraadin kokoontuminen 26.1-21

Ympäristöraatilaiset kokoontuivat talvisessa metsässä vuoden ensimmäisessä tapaamisessa.

Metsässä meille esiteltiin pöllö, siili ja pupu, jotka tulevat olemaan mukana erilaisissa ympäristöön liittyvissä asioissa. Tätä ennen kavereille pitää keksiä nimet; jokainen lapsi saa ehdottaa nimeä kullekin eläimelle, ja jokainen ryhmä valitsee oman ryhmän ehdotuksista yhden nimen, joka viedään eteenpäin vihreä lippu-tiimiin. Annetuista ehdotuksista, kasvattajat valitsevat pöllölle, siilille ja pupulle nimet.

Mietittiin myös että olisi mielenkiintoista tutkia, mistä esim. paperi tai jokin lelu on tehty ja mitä kaikkea työvaiheita siihen on tarvittu. Jokainen ryhmä saa päättää, mikä heidän tutkimus kohteensa on.

Vihreä lippu-säännöissä on yhtenä sääntönä, että otetaan ruokaa vain sen verran mitä jaksaa syödä (pienillä kasvattajat annostelevat ruuan). Sovittiin, että otetaan ryhmittäin käyttöön helmipurkki, johon lapsi laittaa helmen aina syötyään lautasen tyhjäksi. Kun purkki on täynnä, pidetään pienet juhlat.

Kaiken tämän rankan miettimistyön jälkeen rentouduttiin laskemalla mäkeä :)

24.11.2020 retki oppimiskeskuksen kierrätyspisteeseen

Tutustuimme Keke-raatilaisten kanssa Kartanonrannan oppimiskeskuksen jätekatokseen. Tyhjensimme samalla ryhmien kartonkikeräyksiä ja muovien keräyslaatikon sinne. Saimme samalla keittiön sedältä piparkakut.
Isommat jatkoivat matkaa vielä läheisen kaupan pihassa olevalle kierrätyspisteelle. Sinne tyhjennettiin myös lasinkeräyslaatikko.

Ympäristöraati 27.10-20

Ympäristöraati kokoontui ulkotiloissa. Kasvattajat esittivät pienen näytelmän arvoituksineen piirustuspaperin käytöstä ja täytöstä :) Lapset muistivat hyvin, että piirretään paperi täyteen ja molemmin puolin, muistetaan laittaa oma nimi piirustuksiin, eikä heitellä papereita ympäriinsä, vaan säilytetään ne omissa lokeroissa.

Pelattiin myös kierrätyspeliä käsinukkejen avulla. Lehmä, mummo, tyttö ja heppa miettivät vuorollaan mihin roskiin mikäkin roska kuuluu. Tässäkin asiassa lapset osasivat auttaa lajittelemaan roskat oikeisiin roskiksiin.

Ympäristöraati 26.8.2020

Ympäristöraati kokoontui tänä syksynä ensimmäistä kertaa. Mukana oli muutama vanha raatilainen ja monta uutta.


Puheenvuoropöllön avulla saa itselleen raadissa puheenvuoron.Muistelimme päiväkodin Vihreä Lippu -sääntöjä. Kasvattajat esittivät pieniä näytelmiä ja raatilaiset saivat esittää ehdotuksia niiden pohjalta miten voitaisiin vähentää jätettä.
Raatilaisten tehtävä on viedä nämä ajatukset ja ehdotukset omiin ryhmiinsä.Kiitos tästä raadista, nähdään ensi kerralla!

6.3 Vihreä lippu sääntöjen kerääminen.Ympäristöraadin kolmannessa tapaamisessa jokainen oli kerännyt ryhmästään hyviä ympäristöä säästäviä käytäntöjä, jotka kerättiin yhteen meidän Vihreä lippu säännöiksi. Lapset arvottiin pareihin ja parit maalasivat puunlehdet, joihin kirjoitetaan meidän Vihreä lippu säännöt ja ripustetaan Vihreä lippu seinällämme olevaan puun runkoon.

Ympäristöraadin toinen kokoontuminen 6.2.2020

https://peda.net/id/c52abe584be
Aloitimme kokoontumisen piirillä ja laululla, jonka jälkeen katsottiin kuvia mistä roskaa syntyy, mihin se menee ja mitä me voidaan tehdä. Tämän jälkeen keskusteltiin lasten kanssa miten voitaisiin tutkia talossamme jätteiden syntymistä ja kierrätystä.
Tultiin lasten kanssa tulokseen, että haluamme mitata jätteiden määrää, tutkia mitä eri jätteitä mitä meiltä tulee ja kysellä vanhemmilta miten heillä kierrätetään. Sitten lapset piirsivät rungon puulle johon keräämme vuoden aikana vihreä lippu säännöt sekä eri ympäristötekoja. Lopetimme loppupiirillä.

Vihreä Lippu toiminta alkaa. Ensimmäinen ympäristöraati kokoontuu 29.1.2020

Aloitimme ympäristöraadin yhteisellä laululla. Katsoimme videoita eri teemoista, jotka olivat veden säästäminen, energian säästäminen ja jätteen vähentäminen. Sen jälkeen lapset saivat äänestää teemoista, mikä valitaan päiväkodin ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi. Lapset äänestivät innokkaasti ja ylivoimaisesti eniten ääniä sai jätteiden vähentäminen. Lopuksi koristelimme postilaatikon, johon saa laittaa postia ympäristöraadille. Posti voi olla esimerkiksi kysymyksiä raadille tai ehdotuksia jätteiden vähentämiseksi.
Kaikki lapset jaksoivat olla hienosti mukana. Eskareiden mielestä tapaaminen oli liian lyhyt. Raatilaiset saivat tehtäväkseen kertoa teemasta omissa ryhmissään. Kiitos raatilaisille😊

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä