Veikkolan päiväkoti

Tervetuloa Veikkolan päiväkotiin!

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta toimien yhdessä vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. Meille tärkeää on lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa luoda häneen ja hänen perheeseensä alusta alkaen lämmin, turvallinen ja lasta kunnioittava suhde - hyvinvoiva lapsi on tärkein tavoitteemme.

Toimintamme perustana ovat lapsen yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, joiden pohjalta yhdessä lasten kanssa lähdetään luomaan kestoltaan eripituisia projekteja. Keskiössä ovat lapsilähtöinen toiminta, ilmiöpohjainen oppiminen sekä toiminnalliset menetelmät. Lapsen jokaiseen päivään kuuluu tärkeänä osana myös leikki, liikkuminen sekä arjen ja itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu. Yhtenä keskeisenä toimintamme tavoitteena on kestävän elämäntavan omaksuminen; Veikkolan päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa. Liikkumiseen on mahdollisuus päivittäin niin sisällä kuin ulkona aktiivisuuteen houkuttelevassa päiväkodin pihassa. Hyödynnämme päiväkodin lähiympäristöä sekä ympäröivää luontoa. Lapsiryhmät viettävät kerran viikossa aamupäivän luonnossa oppien. Harjoittelemme lasten kanssa myös vastuullisuutta ja kestäviä valintoja Vihreä Lippu -toiminnan tuella.

Yksikössämme on monipuolinen tieto- ja viestintäteknologian välineistö, jota käytetään opettamisen ja oppimisen välineinä. Lapsilla on myös mahdollisuus omatoimisesti tutustua ja harjoitella välineistön käyttöä. Dokumentoimme lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja mielenkiinnon kohteita varhaiskasvatuksessa oloajan digitaaliseen kasvun kansioon, jota rakennetaan yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä