Jokirinteen päiväkoti

Tervetuloa Jokirinteen päiväkotiin!

Jokirinteen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2018. SRV toteuttaa Jokirinteen oppimiskeskuksen Kirkkonummen Vesitorninmäelle kymmenen vuoden elinkaarihankkeena. Elinkaarihankkeella tarkoitetaan sitä, että SRV toteuttaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kokonaisvastuu-urakkana Kirkkonummen kunnalle. Palvelusopimus kattaa vastuun oppimiskeskuksen elinkaaripalveluista kymmeneksi vuodeksi. Näitä palveluja ovat kiinteistön hallinto – ja isännöintipalvelut, kiinteistön ja ulkotilojen hoito ja kunnossapito, energian käyttö ja käytön ohjaus, jätehuoltopalvelut ja siivouspalvelut. Tilat on suunniteltu energiatehokkaiksi vuoden 2018 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaan, ja vähintään 70 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiasta tuotetaan maalämmöllä.

Koulu-, päiväkoti- ja vapaa-ajan tiloja käsittävään, kolmikerroksiseen oppimiskeskukseen toteutetaan tilat kaikkiaan 1 100 oppilaalle 1.–9. vuosiluokilta ja 240 päiväkotilapselle. Uudella koulurakennuksella korvataan nykyisen Kirkkoharjun koulun sekä Finnsbackan päiväkodin tilat. Osa uuden rakennuksen päiväkotipaikoista on suunniteltu ympärivuorokautiseen hoitoon soveltuviksi.
Oppimisympäristöjen tilasuunnittelussa on huomioitu uusi opetussuunnitelma, Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelma ja Jokirinteen oppimiskeskuksen oma pedagoginen suunnitelma.

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon tilojen joustavuus, monimuotoisuus ja taipuminen erilaisiin toimintoihin, oppisisältöihin ja työskentelymuotoihin. Eri toimijaryhmät voivat käyttää tiloja hyväkseen ja virtuaaliset ympäristöt tukevat tilojen käyttöä. Suunnittelussa huomioidaan myös se, että uusi oppimisympäristö edellyttää tiloilta hyvää akustiikkaa.
Oppimiskeskus jakautuu toiminnallisiin kokonaisuuksiin, moduuleihin. Yhteinen piirre moduulien sisällä on mahdollisuus muunnella tiloja ilman niiden rakenteellisia muutoksia.

Koulun tilat tulevat iltaisin olemaan sekä kansalaisopiston ja musiikkiopiston että paikallisten seurojen käytössä. Kouluun tulee suuri liikuntasali siirtokatsomoineen. Katsomon ollessa auki lattiapinta-ala täyttää kansallisen salibandykentän mitat, mikä mahdollistaa muun muassa kansallisen tason salibandy- ja käsipallo-otteluiden pelaamisen. Liikuntasali voidaan myös kalustaa yli 1000 hengen juhlasaliksi.

Päiväkoti on aloittanut toimintansa Jokirinteen tiloissa 7.1.2021, ja Kirkkoharjun koulu on muuttanut Jokirinteen oppimiskeskukseen talviloman jälkeen 2021. Päiväkodissamme on 1.8.2023 alkaen yksitoista ryhmää:

Päiväkodin alakerrassa ovat: Hippiäiset ja Peukaloiset, Västäräkit, Kertut ja Sirkut sekä Kehrääjät.
Päiväkodin yläkerrassa toimivat esikouluryhmät ja viskarit: Varpuset, Tiaiset, Peipot ja Pääskyt sekä Pajulinnut.

Tiloistamme löytyvät lisäksi varhaiskasvatuksen liikuntasali, ateljee sekä erilaisia pienryhmätiloja, kuten mediahuone. Pihastamme löytyy monipuolisesti tekemistä niin pienille kuin isommille lapsille. Lisäksi hyödynnämme arjessa aktiivisesti muun muassa viereistä lähiliikuntapaikkaa, upeaa lähimetsää sekä päiväkodin lähiympäristöä.


Toimintamme

Varhaiskasvatuksemme ja esiopetuksemme lähtökohta on lapsilähtöisyys. Lapsen halu tutkia ja pohtia häntä ympäröivää maailmaa sekä lapsen esittämät kysymykset, ajatukset ja toiveet antavat kasvattajille tietoa, mistä lapset ovat kiinnostuneita, mitä he haluavat oppia ja millä tavoin heidän kasvua, kehitystä ja oppimista voidaan parhaiten tukea ja edistää. Ilo on paras opettajamme.

Haluamme vaalia lapsuutta ja kannatella kasvatuskumppanuutta. Lapset saavat leikkiä, oppia ja tutkia omalla, heitä kiinnostavalla tavalla. Päiväkodissamme erilaiset kulttuuritaustat ja katsomukset ovat rikkaus. Tavoitteenamme on, että lasten omat sadut, tarinat ja leikit, toiminnan ja ilo näkyvät ja kuuluvat jokaisen lapsen päivässä.

Esiopetuksemme ja varhaiskasvatuksemme tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä. Uskomme positiivisen kannustuksen voimaan. Haluamme tukea lapsen itsetunnon kehitystä antamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Olemme olleet mukana alle 3-vuotiaiden Diggaa mun digimatkaa-hankkeessa. Teemme lasten kiinnostuksen kohteet näkyväksi digitaalisten kasvunkansioiden avulla lapsille ja heidän läheisilleen.

Hyödynnämme metsää, luontoa ja rakennettua ympäristöä oppimisympäristönä. Opettelemme yhdessä vastuullista kuluttamista. Ihastelemme luonnon monimuotoisuutta, tutkimme ja tutustumme eri ilmiöihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tässä tutkimisessa hyödynnämme Case forest -pedagogiikkaa. Olemme mukana edistämässä lasten liikunnallista elämäntapaa, ja kannustamme lapsia ja perheitä liikkumaan niin sisällä kuin ulkonakin. Päiväkodissamme liehuu Vihreä lippu merkkinä ohjelman ympäristömerkin saavuttamisesta 18.5.2021 ja toimimme yhdessä kestävän kehityksen ohjelman periaattein.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä