Kemia

Hyödyllisiä sovelluksia

Google Play
  • Functional Groups in Chemistry (funktionaalisten ryhmien opettelua)
  • Chemical Substances Chem Quiz (kemiallisten yhdisteiden nimeämistä)
  • Organic Chemistry Nomenclature (hiiliyhdisteiden tunnistamisia)

Windows Phone
  • Moolari (moolimassalaskuri)
  • Jaksollinen järjestelmä (kuten nimi kertoo...)

Tietokoneella pelattavia pelejä:

  • Eye of the donkey: rikoksen selvittäminen DNA:n avulla, alussa pitkähkö englanninkielinen oppitunti kyseisestä menetelmästä


Muita, mitä?