Sisäilmainfo-materiaali

Kemiön keskuskoulun tiedotustilaisuus 23.3.2017

Liitteenä olevan powerpoint-esityksen alkuperäinen versio on esitetty koulun tiedotustilausuudessa 23.3.2017. Powerpoint-esitys on tarkoitettu lähinnä suullisen esityksen ja keskustelun pohjaksi, joten tilaisuuden ulkopuoliselle sen lukeminen ja tulkinta saattavat olla haasteellista. Luettavuuden helpottamiseksi esitystä on jonkin verran selvennetty. Esityksen sisältö on sama kuin koulun tiedotustilaisuudessa.

Liitteet:

Esitys