Mymlorna

Välkommen till Mymlorna


Mymlorna är en svenskspråkig grupp med 11 stycken barn i åldern 3-4 år.
Här jobbar Desiré Roman som lärare inom småbarnspedagogik och Mai Hellström som barnskötare.