LUKU 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Päättöarvioinnin muodostuminen, paikallinen tarkennus

Päättötodistuksessa käytetään numeroarviointia. Päättöarvosanan muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet. 

Taito- ja taideaineiden valinnaisista kursseista vain vähintään 2 vvt kokonaisuudet merkitään päättötodistukseen erillisinä numeroarviointeina, muiden ko. aineiden kurssien arviointi sisällytetään kyseisten oppiaineiden kaikille yhteisten oppimäärien arviointeihin ja niiden osalta ns. lyhytkurssien laajuus näkyy päättötodistuksessa merkinnällä hyväksytty. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään numeroarviointia, jota tarvittaessa täydennetään sanallisella arviointiliitteellä.Arviointi perustuu yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. 
Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia, jota peilataan yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä