Ylihärmän Kirkonkylän koulu

Tervetuloa Kirkonkylän koulun kotisivuille

Koulumme on elinvoimainen ja vilkkaan toiminnan opinahjo. Päivä alkaa jo ennen seitsemää, jolloin ensimmäiset lapset ja aikuiset saapuvat aamupäivähoitoon. Oppitunnit alkavat koululaisilla yhdeksältä ja viimeiset päättyvät kolmelta. Iltapäivähoito alkaa oppituntien päätyttyä ja viimeiset haetaan viiden aikaan. Iltapäivähoidossa on parhaimmillaan lähes kolmekymmentä esikoulu- ja alaluokkalaista. Oppilaita 0 - 6 luokilla on 166 ja henkilökuntana 14 opettajaa, 5 koulunkäynninohjaajaa, ruokahuoltaja, talonmies ja siistijä. Koulukuraattori on paikalla maanantaisin ja kouluterveydenhoitaja keskiviikkoista perjantaihin.

Koulun iltakäyttö alkaa heti oppituntien päätyttyä kerhojen, musiikkiopiston, kansalaisopiston ja erilaisten liikuntaryhmien toimesta. Koulu hiljenee illalla yhdeksään mennessä.