Matrisen Introduktion till välbefinnande

Matris som stöd för övergripande välbefinnande


Matrisen är avsedd att användas av folkhögskolor och deras personal och studenter. Verktyget fungerar som en orienteringsmodell för välbefinnande, som tar hänsyn till den övergripande folkhögskolemiljön och internatpedagogiken för att stödja studenternas och personalens välbefinnande.
 


STEG 1 Välj avsedd användning
 

Exempel: 

 • Kartlägger förverkligandet av välbefinnande på läroanstalten 
 • Presenterar olika roller och deras betydelse för att förverkliga välbefinnande 
 • Fungerar som ett verktyg för att inleda en diskussion 
 • Främjar användningen av Liikkuva Amis och Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare vid läroanstalten 

STEG 2 Välj målgrupp  

Exempel: Studenter eller en grupp studenter, personalen eller en personalgrupp vid en folkhögskola, flera folkhögskolor eller ett folkhögskoleområde 

STEG 3 Välj delområde för välbefinnandet 

Exempel: Sömn och vila, kost, träning, ergonomi 

STEG 4 Välj verktygets användare  

Exempel: Student, lärare, speciallärare, utbildningschef, rektor, kurator, lokalvårdare 

STEG 5 Välj stödfrågor 

Exempel:  

 • Hur fungerar det här nu på läroanstalten? 
 • Vilken är den allmänna inställningen till saken? 
 • Vad orsakar allmän oro i frågan?  
 • Fritt val 

STEG 6 Arbetsskedet  

Matrisen bearbetas enligt överenskommelse deltagarna emellan, antingen tillsammans eller individuellt.  

Arbetssätt: 

 • matrisen bearbetas tillsammans samtidigt eller vid olika tidpunkter  
 • alla bearbetar matrisen individuellt och de bearbetade matriserna sammanställs enligt överenskommelse  
 • om flera deltagare innehar samma roll (t.ex. studenter) kan de bearbeta ämnen/frågor tillsammans  
 • matrisen används som diskussionsunderlag antingen med eller utan dokumentation
 • matrisen kan bearbetas utifrån den egna rollen eller genom att inta någon annans roll ("rollspel")  

  
STEG 7 Arbetet avslutas och analyseras 
  

Matrisen bearbetas tillsammans eller individuellt beroende på syftet med användningen. Man diskuterar huruvida man med hjälp av verktyget nådde det överenskomna användningssyftet och vilka nya perspektiv arbetet lyfte fram. Därefter kan man ännu komma överens om eventuella utvecklingsområden och uppföljningsåtgärder. 

 

Ladda ner den tomma matrisen (word-dokumentet) nedan för bearbetning. Du kan redigera dokumentet på önskat sätt.  

Matris_som_stöd_för_övergripande_välbefinnande.docx

Matrisen har utvecklats vid Kanneljärven Opisto tillsammans med projektnätverkets läroanstalter. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä