Ystävänä yleisö - yleisötyön verkkokurssi

Ystävänä yleisö - yleisötyön verkkokurssi

YSTÄVÄNÄ YLEISÖ -VERKKOKURSSI 

Onko sinulla tai yhteisölläsi kiinnostusta yleisötyön tekemiseen, mutta et oikein tiedä, mistä aloittaisitte?  

Miksi yleisötyötä 
 
Luovan Euroopan määritelmän mukaan yleisötyö (audience development) on laaja kokonaisuus toimintatapoja, joiden tavoitteena on syventää taiteen kuluttajien, taiteen tekijöiden ja kulttuuriyhteisöjen välistä suhdetta. Yleisötyön myötä taiteen tekijät voivat edesauttaa sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävää kulttuurityötä. Yleisötyö on myös taidekasvatusta. Sen avulla syvennetään ja löydetään uusia merkityksiä esiintymis- ja konserttitoimintaan. Samalla se kehittää myös markkinointi- ja viestintätaitoja. 

Verkkokurssin sisältö ja tavoitteet  
 
Peda.Net -oppimisympäristössä julkaistu kymmenen opintojakson verkkokurssi tukee ammatti-, opiskelija- ja harrasteyhteisöjä yleisötyön käynnistämisessä. Verkkokurssi on tukipaketti erityisesti osallistamisesta ja yhteisöllisestä suunnittelutyöstä vastaaville toimijoille. Oppimismatka voidaan toteuttaa yhteisöllisessä opintoryhmässä, vaihtaen fasilitointivuoroa kokoontumiskertojen mukaan. Kurssin voi suorittaa myös verkossa vertaisryhmän kanssa, tai yksin. Myös oppilaitos voi tilata kurssiaineiston käyttöönsä.  
 
Kurssin aikana opitte mitä yleisötyö on ja saatte kokemusta ja varmuutta toteuttaa oman yleisötyöhön liittyvän suunnitelmanne. Opitte asettamaan tavoitteet ja mittarit yleisötyöllenne. Mittareiden avulla toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida ja näin ollen osoittaa toiminnan tulokset myös yhteisönne ulkopuolelle. Voitte myös jakaa valmiit suunnitelmanne kurssin arkiston kautta inspiraatioksi tuleville kurssilaisille.  

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä. 
 
Oppimateriaali 

Kurssin oppimateriaalina käytetään Ystävänä yleisö - katsaus teatterin yleisötyön muotoihin -kirjaa (Toim. Airaksinen, R. & Mertanen M.M. & Virtanen, P. 2019). Käytännön esimerkkien kautta kirja avaa yleisötyön käsitettä ja monipuolisia mahdollisuuksia ja teos on sovellettavissa teatterin lisäksi myös muille taidealoille. Kirjan kirjoittajat toimivat teattereissa ja vapaalla kentällä yleisötyöntekijöinä, taitelijoina ja soveltavan taiteen asiantuntijoina.  
 
Oppimisen ohjaus 

Kurssin oppimisprosesseja on tukemassa ja mentoroimassa yleisötyön asiantuntija, jolta saatte vinkkejä ja palautetta suunnitelmastanne.  
 
Verkkokurssin mentorina toimii mm. tämän kurssin sisällöntuottaja  Disa Kamula Hän on filosofian maisteri Tampereen yliopiston draaman ja teatteritutkimuksen oppinaineesta ja on suorittanut yleisötyön johtamisen kurssin Sibelius-Akatemiassa sekä on yksi Ystävänä yleisö -kirjan kirjoittajista. Hänellä on pitkä kokemus yleisötyöstä mm. Tampereen Teatterissa. 

Kurssin toteuttamistavat ja osallistumismaksut 

Kurssi opiskellaan verkossa omasta yhteisöstä kootussa opintoryhmässä 

Tähän yhteisölliseen opintoryhmäopiskeluun tarvitsette vähintään viisi opiskelijaa. Ryhmän voitte koota esimerkiksi yhdistyksenne hallituksen jäsenistä, ohjaajista ja muista aktiiveista. Opintoryhmä ilmoittautuu verkkokurssille tekemällä suunnitelman Skaftuki -alustan verkkolomakkeelle. Opintoryhmän on mahdollista saada opintoihinsa, niiden päätyttyä, 500 €:n tuen raportoimalla opinnoistaan Skaftukeen. 

Lue lisää yhteisöllisestä opintoryhmästä ja tuen hakemisesta Kansalaisfoorumin sivuilta. 

Kurssin hinta opintoryhmäopiskelussa on 500 € ja Kansalaisfoorumin jäsenyhteisön ryhmältä 450 €. Hinta sisältää tunnukset 5 opiskelijalle Peda.Net -verkkoalustalle, 5 kpl opintoaineistoja sekä 5 tuntia mentorointia.  

Kurssi opiskellaan vertaisryhmässä verkossa 

Jos haluat opiskella kurssin yhdessä verkko-oppimisryhmän kanssa, ilmoittaudu ryhmään sähköisellä lomakkeella. Kevään 2020 oppimisjakso käynnistyy 12.5.2020 klo 11 ja päättyy 30.6.2020 klo 12 (tai muuna ryhmän kanssa sovittavana päivänä). 
Ilmoittautumiset ryhmään 5.5.2020 mennessä 

Syksyn kurssiryhmä käynnistyy 10.8. klo 11.00 ja päättyy 15.10.2020 klo 12.00 
Ilmoittautumiset 18.6.020 mennessä.  

Vertaisverkkoryhmä voi käynnistyä, kun siihen ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa.  

Kurssin hinta verkko-oppimisryhmässä on 100 €/opiskelija. Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöön kuuluvalta hinta 75 €/opiskelija. Kurssimaksu sisältää tunnuksen Peda.Net-alustalle, oppimateriaalin sekä mentoroinnin. 

Alennettu kurssihinta työttömille ja maahanmuuttajille on 50 €  

Peruutusehdot: Vertaisverkkokurssille ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta kevätkurssilta 7 päivää, ja syksyn kurssilta 14 päivää ennen koulutusta. Jos osallistuminen perutaan tämän jälkeen, peritään 50 prosenttia koulutuksen hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan ennen webinaaria, ilmoittautujalta peritään koko osallistumismaksu. Peruuntumistapauksissa osallistumismaksusta voi hakea vapautusta esittämällä lääkärintodistuksen. Peruutukset: tuuli.jarvinen@kansalaisfoorumi.fi  

Kurssin voi opiskella myös yksityisopiskelijana
 
Halutessasi opiskella kurssin ilman ryhmän tukea, ilmoittaudu verkkolomakkeella yksittäiseksi opiskelijaksi. 
Yksin opiskellen kurssin hinta on 450, jäsenjärjestöjäsenen hinta on 400 €. 

Tilaa kurssi oppilaitokseesi 

Oppilaitos voi ostaa verkkokurssin opiskelukäyttöönsä seuraavin hinnoin: 500 € sisältää tunnukset ja aineiston viidelle opiskelijalle sekä opettajamentorointia 5 tuntia. 
Lisäopiskelijahinta on á 50. 

Tiedustelut: timo.tervo@kansalaisfoorumi.fi 

Lämpimästi tervetuloa mukaan yleisötyön verkkokurssille!