JÄLKKÄRI

Tietoa Jälkkäristä ja yhteystiedot

Jälkkäri on ohjattua ja monipuolista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Oravasaaren koululla ei järjestetä aamutoimintaa.
Jälkkäriin voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisen tuen päätöksen saaneet 1. - 5. luokkalaiset.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään arkisin yli neljä tuntia, pääsääntöisesti kello 12 - 17 välisenä aikana.

JÄLKKÄRISSÄ PUUHAILLAAN YHDESSÄ KOULUN JÄLKEEN

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Jälkkäri on pienelle koululaiselle turvallinen ympäristö koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten aikuisten kanssa. Jälkkärin iltapäivässä liikutaan, soitetaan, lauletaan ja askarrellaan sekä osallistutaan monipuolisesti harrastekerhoihin. Jälkkärin harrastekerhojen lisäksi osallistutaan koulun kerhotoimintaan. Jälkkärissä voi myös tehdä läksyt.

Jälkkäri on ohjattua toiminta, mutta aikaa jää myös leikkiin. Toimintaa ohjaa vuosittain vahvistettu teema. Jälkkärissä lapsia kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen. Ulkoilua ja liikkumista tarjotaan vähintään tunti jokaisena toimintapäivänä. Kaikki tekeminen on valvottua ja aikuisen tukemaa.

Välipalahetket ovat myös kasvatuksellisia tuokioita ja lapsille opetetaan ekologisuutta ja kestävää elämäntapaa. Jälkkärissä lasten ja vanhempien toiveet toiminnan suunnitteluun huomioidaan ja vanhemmat pääsevät arvioimaan toimintaa vuosittain. Jälkkärissä ja koulussa noudatetaan samoja sääntöjä.Kaiken toiminnan pohjana on lasten osallisuus toiminnassa ja osallistumisen vapaaehtoisuus.

Vapaita Jälkkäri-paikkoja voi tiedustella suoraan toimipisteistä.

TERVETULOA JÄLKKÄRIIN!

Jälkkärin vastuuohjaaja Jaana Kehusmaa  jaana.kehusmaa@jkl.fi
014-2667184
050-4427605 (tekstiviestit)