KKYK opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-24

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Yksikkökohtainen osuus

 

Keljonkankaan yhtenäiskoulu Lukuvuosi 2023-24

Aapistien koulu, luokat 1-4

Muuratsalon päiväkotikoulu, luokat 1-4

Säynätsalon päiväkotikoulu, luokat 1-4

Sohlberginkadun koulu, luokat 5-9

 

Opiskeluhuollon palvelujen järjestäminen ja toimintatavat

Yksikkökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän:

Kokoonpano: erityisopettajat, vastuurehtori/koulunjohtajat, koulupsykologi, koulukuraatttori, terveydenhoitaja, nepsy-yhteyshenkilö

lisäksi Sohlberginkadun koulussa: oppilaanohjauksen lehtorit, koulunuorisonohjaaja (ent. kasvatustusohjaaja), huoltajaedustus, Oppilaiden hyvinvointi/osallisuus-tiimin vetäjä 

Kokoontuminen: 

yhtenäiskoulun ohr-kokoontuminen (ISO-KOR) 2x lukuvuodessa (22.8.23 ja 14.5.24)

Aapistien KOR 4x lukuvuodessa (syys: 10.10. ja 12.12.23 ja kevät: 13.2. ja 23.4.24) 

Muuratsalon ja Säynätsalon päiväkotikoulujen KOR 2x lukuvuodessa (24.10.23 ja 26.3.24)

Sohlberginkadun KOR 4xlukuvuodessa (syys: 3.10. ja 12.12.23 ja kevät: 20.2. ja 23.4.24)

 

Tehtävät ja toimintatavat: Oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen, haasteiden ennaltaehkäiseminen kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittämällä.

 • koulutus/tiedotus/perehdytys YS-ajalla
 • luokkatasokonsultaatiot (ryhmäilmiöt)
 • kokoukset
 • monialaiset asiantuntijaryhmät (yksilökohtaiset palaverit)
 • kyselyt

Opiskeluhuollon painopistealue/alueet lukuvuoden aikana: 

 • tunne- , turva- ja vuorovaikutustaitojen harjoittaminen (huomioidaan myös ammatillinen vuorovaikutus varjostuksessa)
 • Kiusaamiseen puuttumisen - malli (Tiia Thil yhteisessä YS-tapaamisessa)
 • poissaolojen seuraamisen malli:
  •  varhainen puuttuminen
  • monialaisen yhteistyön hyödyntäminen
  • poissaolomerkinnät (sairaspoissaolot vrs. luvaton poissaolo)
 • luokkatasojen/alueen ilmiöitä resurssin puitteissa

 

Oppilaiden käytössä olevat opiskeluhuollon palvelut

Kuraattorit: Katja Ruuska-Savonen (So), Tiina Tuukkanen (At), Johan Österberg (Mu ja Sä)

Kouluterveydenhoitaja: Ulla Kärkkäinen (Mu ja Sä), Tapio Laakso (At ja So), Tessa Ahvenjärvi (At), Minna Kämäräinen (So) 

Koululääkäri Sirpa Kuusniemi (So ja At)

Psykologi: Jutta Hakala (So)

Käytänteet yksilökohtaisen opiskeluhuollon asioiden käsittelyssä: opetussuunnitelman mukaisesti, s.30- (kaupunkikohtainen toimintamalli). Jyväskylän esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma löytyy Driven Oppilashuoltokansioista (samassa kansiossa kuin tämä yksikkökohtainen suunnitelma)

 

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoasian vireillepano ja vastuuhenkilö: Monialaisen asinatunijaryhmän kutsuu koolle se, kenellä huoli herää.

Yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen: suullinen suostumus asian käsittelyyn oppilaan ja huoltajien taholta. Yläkouluikäinen oppilaalla on mahdollisuus kieltää huoltajan osallistuminen (ikätaso huomioiden).

Kirjaamiskäytäntö ja arkistointi: oppilashuoltokertomus Wilmassa, sosiaali- ja terveydenhuoltahenkilöstö kirjaa omiin järjestelmiin (Effica, LifeCare)

Muuta huomioitavaa: Huoltaja ei voi kieltää alaikäistä lasta käyttämästä oppilashuollon palveluita.

Toimintatavat osallisuuden edistämiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi opiskeluhuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus: kutsutaan kokouksiin säännöllisesti huoltajaedustus ja tarvittaessa myös oppilasedustus asiasta riippuen

Opiskeluhuollon toimintaperiaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen: koulun kotisivut ja Wilma, Facebook

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa ja opintojen suunnittelussa:

 

Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamisen seuranta

Yksikkökohtaisen suunnitelman vastuutaho: vastuurehtori Tarja Seppälä-Pänkäläinen, tukena tuen koordnaattori Sanna Teittinen ja tuen tiimi

Seurattavat asiat ja tiedonkeruu: luokkatason ilmiöt, Kouluterveyskyselyiden hyödyntäminen

Seurannan aikataulu: toiminnan arviointi keväällä 2024, jatkuva toiminnan arviointi 

Seurantatietojen käsittely: 

 

Yksikkökohtaiset muut opiskeluhuoltoon liittyvät käytänteet (esim. kerhotoiminta ja yhteistyön tekeminen muiden alueen toimijoiden kanssa)

Iltapäivätoiminta Jälkkärissä ja Vertissä; vastuuohjaajat työpareina 

At: Liisa Ahonen ja Mari Skantz 

Sä:Sirpa Vuorio Mu: Tiina Lampinen

Vertti Solis: Satu Ahlström ja Aare Itäpuisto 

Harrastusohjaaja: Tuomo Suontamo

 Yhteistyö seurakunnan kanssa /Laura Kolula ja Antti Pirttimäki

 

Yksikkökohtaiset opiskeluhuoltoon liittyvät suunnitelmat ja ohjeet

Nämä alla olevat ohjeet tulee olla yhdistettynä toimintasuunnitelmaan, joko yksikkö- tai ryhmäkohtaisesti

Järjestyssäännöt 

Pelastussuunnitelma

Kriisisuunnitelma

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä