Career Skills projekti

Career Skills -projekti

Career Skills -projektin tavoitteena on Euroopan laajuinen verkkopalvelu. Palvelua voivat hyödyntää ohjausalan ammattilaiset, päättäjät ja kansalaiset:

  • Kaikenikäiset kansalaiset – erilaisissa siirtymisvaiheissa tukea etsivät nuoret ja aikuiset; matalan koulutustason omaavat tai tehtäviensä näkökulmasta ylikouluttautuneet työntekijät, työttömät työnhakijat; ilman koulutuspaikkaa tai työtä olevat nuoret; työttömyysuhan alla olevat aikuiset; tai ikääntyvät työllistyvyyttä edistävää uudelleenkoulutusta etsivät työntekijät. Projekti pyrkii auttamaan kansalaisia oman osaamisen edistämisessä ja sopivampien urapolkujen rakentamisessa nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla.
  • Ohjausalan ammattilaisten ja muiden ohjauspalvelujen tuottajien käyttöön rakennetaan valmiita työvälineitä, joiden avulla he voivat tiedottaa eri käyttäjäryhmille olemassa olevista palvelusta. Ammattilaisten käyttöön rakennetaan myös työympäristö, jossa he voivat esitellä hyviä käytäntöjä ja olla kontaktissa urasuunnittelutaitojen kehittämiseen pyrkivien asiakasryhmien kanssa.
  • Sidorsyhmät – päättäjät, asiantuntijat, työntantajat ja koulutuksen järjestäjät voivat hyötyä projektin pitkän aikavälin tavoitteista, joita ovat palvelujen saatavuuden parantaminen, urasuunnittelutuaitojen yhteiskunnallisen merkityksen täsmentäminen, palvelujen parantaminen, urasuunnittelutaitoja edistävän koulutuksen kehittäminen sekä koulutuksen ja osaamistarpeiden parempi kohtaanto.

Lisätietoa löydät täältä: https://career-skills.eu/fi/projekti/

Forward-Looking Cooperation Project, funded by the Erasmus+ Programme

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Ajankohtaista projektista

Career Skills Project päättyy tänään

Tänään on Career Skills Projectin viimeinen päivä. On kulunut 3 vuotta siitä, kun aloitimme tämän kunnianhimoisen, haastavan ja onnistuneen aloitteen, ja taaksemme katsominen tekee meistä tyytyväisiä ja ylpeitä.

Päätuotteemme – Career Skills Platform http://app.career-skills.eu/en on eurooppalainen verkkotila, joka on omistettu uranhallintataitojen selittämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen elinkaaren aikana. Alusta on houkutellut 18 890 ainutlaatuista kävijää, mukaan lukien 850 rekisteröityä käyttäjää, jotka hyötyvät kaikista työkaluista, jotka ovat vapaasti käytettävissä vuoden 2025 loppuun asti.

Career Skills Catalogue selittää 12 urajohtamisen osaamista, jotka olemme määritelleet onnistuneen henkilökohtaisen ja ammatillisen suorituskyvyn avaintekijöiksi. Strukturoitu viitekehys kuvaa, kuinka eri taitojen tasot – perus, keskitaso ja edistynyt – esitellään, ja arviointityökalun avulla kuka tahansa voi helposti määrittää oman taitotasonsa.

Kehitimme massiivisen avoimen verkkokurssin (MOOC), joka on auttanut satoja kaikenikäisiä käyttäjiä parantamaan keskeisiä urataitojaan. 12 moduulia sisältävät 360 harjoitusta, ja ne on suunniteltu kaiken ikäisille – opiskelijoista johtaviin ammattilaisiin, monipuolisella lähestymistavalla ja yksilöllisellä oppimistahdilla.

Koulutimme 247 kouluttajaa ja pilotoimme MOOC:n 568 oppijan kanssa, joista 96 % antaa erittäin positiivista palautetta käytännön lähestymistavasta, tehtävien monimuotoisuudesta ja oppimistapoista sekä MOOC:n hyödyllisistä resursseista. Sen lisäksi keräsimme Career Skills YouTube -kanavalle runsaan valikoiman hyödyllisiä videoita.

Ilmainen urapalveluiden verkkokartta sisältää yli 540 rekisteröityä uraohjaajaa ja organisaatiota. Kartta yhdistää työnhakuun tai uranmuutokseen apua tarvitsevat asiakkaat pätevän urapalvelun tarjoajiin.

Verkosto-osiossa uraneuvojat voivat jakaa aloitteitaan ja hyviä käytäntöjään ammatinharjoittajien yhteisön ja suuren yleisön kanssa.

Career Skills -hanketta on edistetty 76 tapahtumassa, joihin osallistui 4133 henkilöä, ja se tavoitti tiedotuskampanjan kautta 385 432 henkilöä. Keräsimme asiantuntijavinkkejä urataitojen kehittämiseen 75 tunnustetulta asiantuntijalta. Hankkeen toteuttamista tuki 140 politiikan asiantuntijaa ja sidosryhmää ja Facebook-sivuamme seurasi 750 henkilöä.

Hankkeen on toteuttanut Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието Bulgariassa, Jyväskylän yliopisto – Jyväskylän yliopisto Suomessa, Réseau International des Cités des métiers Ranskassa, Internationale Projekte – Volkshochschule im KreVis Chachmek Land. Saksassa, IED Institute of Entrepreneurship Development Kreikassa ja Aspire-igen Group Isossa-Britanniassa.

Tässä osa tiimistä, joka on ollut mukana projektin toteuttamisessa: Nevena Rakovska, Gergana Rakovska, Jaana Kettunen, Raimo Vuorinen, Athina Daldogiannou, Natasha Pristrom, Michael Miller, Aleksandra Sikorska, Benjamin Dumont, Antoine Beillevaire, Alexandra Chimona, Andrew Stapelton.

Haluamme KIITOS SINUA – uraohjaajia, asiakkaita, oppijoita, yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja sidosryhmiä – suuresta tuesta ja rohkaisevasta palautteesta! Esityksen täytyy jatkua!

Career Skills Project on tulevaisuuteen suuntautuva yhteistyöhanke, jota rahoittaa Euroopan komissio, numero: 612877-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD.

( Career Skills Project)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä