Johdanto

Kurssin rakenne

Kurssi rakentuu kahdesta osasta.

Kaikille vapaasti saatavilla olevat osiot:

 • Johdanto
 • JYU:n perusdigityökalut
 • Lopputehtävä
Digityökalupakki-osio, joka näkyy vain kurssille ilmoittautuneille ja kirjautumisavaimen hankkineille: Kirjautumisavaimen saat ennen kurssin alkamista.

Digityökalupakissa tutustutaan seuraaviin työkaluihin:
 • Tekijänoikeus- ja tietoturvatyökalut
 • Tiedonhakutyökalut
 • Ideointi- ja suunnittelutyökalut
 • Verkkovuorovaikutustyökalut
 • Työkalut esitysten laatimiseen
 • Työkalut valmiiden tuotosten jakamiseen

Kuvat Pixabay CC0.

Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssin päätavoitteena on on tutustua internetistä löytyviin digitaalisiin työvälineisiin.

Opiskelijan digityökalupakki -kurssin suoritettuaan opiskelija
 • tuntee digitaalisia työvälineitä
 • on perehtynyt digitaalisten työvälineiden toimintaperiaatteisiin
 • osaa valita digitaalisia työvälineitä oppimistilanteisiin
 • osaa arvioida digitaalisten työvälineiden hyödyllisyyttä ja toimivuutta oppimistilanteissa
Kurssin itsenäinen suorittaminen sisältää digitaalisiin työvälineisiin tutustumista ja kokeilua sekä omien työtapojen tarkastelua. Kurssin lopuksi laaditaan lopputehtävä, joka kokoaa kurssin yhteen.

Miksi, milloin ja miten digitaalisia työvälineitä?

Kurssilla digitaalisia työvälineitä tarkastellaan sekä verkon välityksellä tapahtuvan yhteistyön että oman henkilökohtaisen oppimisprosessin seuraamisen ja tukemisen näkökulmasta. Erilaisten verkkosovellusten avulla opiskelu ja esimerkiksi ryhmätyöskentely etänä helpottuu ja muuttuu aidosti lähes ajasta ja paikasta riippumattomaksi.

Millaisia tarpeita sinulla on opiskelussasi digitaalisille työvälineille? Kaipaatko esimerkiksi sovellusta, jolla ideoiden kokoaminen tai jakaminen helpottuisi tai haluaisitko esitellä valmiita luomuksiasi etänä? Tällä kurssilla sinun kannattaa tutustua erityisesti niihin työkaluihin, joille sinulla on tarvetta, mutta työkaluja kannattaa tarkastella myös siitä näkökulmasta, millaisia tarpeita sinulla saattaa olla tulevaisuudessa. Ennen kaikkea kurssin tavoitteena on tarjota sinulle monipuolisesti digitaalisia työvälineitä tukemaan ja edistämään opiskelua.

Digitaaliset työkalut kehittyvät ja muuttuvat nopeasti ja uusia työkaluja kehitellään jatkuvasti. Niinpä kurssin näkökulmana onkin erityisesti se, että tulevaisuuden osaajana sinulla tulisi olla kyky omaksua uusia digitaalisia työkaluja käyttöösi helposti sekä rohkeutta kokeilla erilaisia työkaluja. Kurssilla esiteltävät työkalut ovat siis vain esimerkkejä suuresta joukosta mahdollisia digitaalisia työkaluja.

Teknologiaa ja digitaalisia työkaluja tulee käyttää silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja se tuo lisäarvoa oppimiselle ja opetukselle. Tavoitteena on joustavuus, vapaus, taloudellisuus, nopeus ja helppous. Tarkoituksena ei siis ole keksiä pyörää uudestaan ja tuputtaa digitaalisia työkaluja tilanteisiin, joissa niitä ei tarvita. Käytännössä on kuitenkin todettu, että esimerkiksi etäopiskelussa digitaalisista työvälineistä on selkeää hyötyä.

Opiskelijan digityökalupakissa esiteltävät työkalut heijastelevat 2010-luvun kansalaistaitoja sekä oppimisen ja oman ammatillisen kehittymisen välineitä nyt ja tulevaisuudessa. Emme voi tarkasti sanoa, millaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan, mutta esimerkiksi erilaiset digitaaliset tavat näyttää oma osaamisensa vaikuttavat tarpeellisilta taidoilta.

Kurssilla esiteltäviin digitaalisiin työvälineisiin kannattaa tutustua aidon opiskelumateriaalin kanssa. Voit siis tehdä digitaalisen käsitekartan esimerkiksi historian kurssin esseemateriaaleista tai harjoitella ruutukaappausvideon tekemistä esittelemällä ohjelmointikurssilla ohjelmoimaasi sovellusta. Kannattaa myös kysäistä eri kurssien opettajilta, ottavatko he vastaan erilaisilla digitaalisilla työvälineillä tehtyjä kurssitöitä tai oppimistehtäviä. Tällaisissa tapauksissa opettaja voi toivoa esimerkiksi .pdf-muotoista versiota tai kuvatiedostoa, jotta hän pystyy tallettamaan suorituksesi.