ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon

Tervetuloa Näkökulmia digitalisaatioon -verkkokurssille!

Tällä kurssilla tarkastelet sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa ihmisten arkeen, työelämään ja yhteiskuntaan.

Osaamistavoitteet
 • Tutustut eri lähteiden avulla digitalisaatioon ilmiönä.
 • Perehdyt siihen, millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla.
 • Opit myös hahmottamaan, millaisia digitaalisia taitoja oman alasi ammatillinen osaaminen vaatii.
Sisältö
 1. Digitalisaation määritelmiä
 2. Työ ja sen muuttuminen digitalisaation seurauksena
 3. Digitaalinen oppiminen ja opettaminen
 4. Digitaalinen viestintä ja median murros
 5. Digitalisaatio liikunta- ja hyvinvointiteknologiassa
 6. Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla
 7. Digitalisaatio ja yhteiskunnan turvallisuus
 8. Digitaalinen talous
Suoritustapa
 • Kurssi ei vaadi edeltäviä opintoja, voit osallistua kurssille missä vaiheessa opintoja tahansa.
 • Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Kurssin laajuus on 2 op (54 tuntia).
 • Kurssin suorittaminen edellyttää huolellista perehtymistä eri osioiden materiaaleihin (videot, artikkelit) ja tehtäviin sekä verkkotentin suorittamista hyväksytysti. Verkkotentissä testataan kurssitehtävien sisältöjä.
Arviointi
 • Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Kurssin viestintä
 • Kurssille ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostilla infokirje perjantaina 13.3.2020. Jos et ole saanut viestiä, ole yhteydessä opettajaan.