ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun

Tervetuloa Johdatus algoritmiseen ajatteluun -opintojaksolle!

Opintojaksolla perehdytään siihen, mitä algoritminen ajattelu on, ja minkälaista hyötyä siitä voi olla. Lisäksi opetellaan algoritmisen ajattelun perusteita ja sovelletaan opittuja taitoja. Opintojaksolla harjoitellaan ongelmien ymmärtämistä ja ratkaisemista pilkkomalla niitä osiin. 

Opintojakson jälkeen voit halutessasi syventää osaamistasi esimerkiksi Ohjelmointi 1- ja Algoritmit 1-opintojaksoilla.

 

Opintojakson yleiset tiedot

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi 

  • tiedät algoritmisen ajattelun keskeisimmät käsitteet
  • osaat purkaa ratkaistavan ongelman pienempiin osakokonaisuuksiin
  • kykenet tunnistamaan säännöllisesti toistuvat toimintamallit
  • osat laatia niiden pohjalta toimintaohjeen ongelman ratkaisemiseksi.

Laajuus:

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä, mikä vastaa noin 54 tunnin työpanosta.

Suorittaminen:

  • Opintojakso ei vaadi edeltäviä opintoja, voit osallistua kurssille missä vaiheessa opintoja tahansa.
  • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti.
  • Opintojaksolla on erilaisia pohdintatehtäviä, jotka valmistavat sinua loppukoetta varten. Tehtäviä ei palauteta erikseen.
  • Opintojakson suorittaminen edellyttää huolellista perehtymistä eri osioiden materiaaleihin (videot, artikkelit) ja tehtäviin sekä loppukokeen suorittamista hyväksytysti.

Arviointi

  • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä