Arviointi

Arviointi

Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluina kaikilla oppilailla vuosiluokilla 1.-6.

Kevätlukukauden päättyessä arviointi suoritetaan seuraavasti:


1-2 luokat

Oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus, sekä matematiikka, arvioidaan aihealueittain viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. 

Muut oppiaineet joita oppilas on opiskellut, mainitaan luettelona. Jos jossakin näistä oppiaineista suoritus on hylätty, se mainitaan todistuksessa erikseen. 

Muut erityishuomiot mainitaan erikseen.

Käyttäytymisen arviointi annetaan erillisellä lomakkeella.

3.-luokka 

Oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus arvioidaan aihealueittain viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. Matematiikka, lukuaineet (uskonto/elämänkatsomustieto ja ympäristöoppi) ja englanti arvioidaan viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. 

Muut oppiaineet joita oppilas on opiskellut, mainitaan luettelona. Jos jossakin näistä oppiaineista suoritus on hylätty, se mainitaan todistuksessa erikseen. 

Muut erityishuomiot mainitaan erikseen.

Käyttäytymisen arviointi annetaan erillisellä lomakkeella.

4.-6. luokat

Kaikista yhteisistä oppiaineista sekä käyttäytymisestä annetaan numeerinen arviointi.

Numeroarvioinnin kriteerit

Arvosana Kriteeri
erinomainen  
(10)
Oppilas
 • hallitsee erinomaisesti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osaa soveltaa oppimaansa
 • osoittaa erityisen myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn erittäin aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
kiitettävä
(9)
Oppilas
 • hallitsee vahvasti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osoittaa myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
hyvä
(8)
Oppilas
 • osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittämisellä
 • osoittaa yleensä myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn yleensä aktiivisesti
 • suorittaa yleensä tunnollisesti tehtävänsä
tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät
 • työskentelee yritteliäästi, mutta saattaa tarvita tukea
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti
 • suorittaa pääsääntöisesti tehtävänsä
kohtalainen
(6)
Oppilas
 • osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu yleensä passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti ja tarvitsee tukea
 • saattaa jättää tehtävänsä tekemättä
välttävä
(5)
Oppilas
 • pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn heikosti
 • jättää usein tehtävänsä tekemättä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä