Kestävä kehitys

Tavoitteet

Joensuun steinerkoulussa kestävän kehityksen tavoitteena on varmistaa turvalliset, terveelliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön kantokyvyn säilyminen. Koulun tehtävänä on ohjata oppilaita tekemään kestäviä ratkaisuja koulussa, mutta myös kouluajan ulkopuolella. Tärkeintä onkin, että koulu auttaa oppilasta ymmärtämään kestävän elämäntavan välttämättömyyden.

Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja kestävään elämäntapaan oppimisessa. Joensuun steinerkoulu haluaa huolehtia, että sen oppilailla ja henkilökunnalla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuvat. Koulu edistää toimintakulttuuria, jossa kestävä elämäntapa tulee todelliseksi ja jossa sen kehittämiseen harjaannutaan.

Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kestävään elämäntapaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.

Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea. Yhdessä sovitut toimenpiteet pyritään saamaan osaksi jokaisen arkipäivää koulussa ja kotona.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä