UO2-verkkokurssi:Ortodoksisuus maailmassa

Opetussuunnitelma

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään ortodoksisen kirkon syntyyn, perinteeseen ja oppiin. Opintojaksossa tutustutaan ortodoksisiin paikalliskirkkoihin sekä orientaalisiin kirkkoihin ja niiden erityispiirteisiin. Tarkastelun kohteena on myös läntinen kristillisyys, ekumenia ja uskontodialogi. 

Keskeiset sisällöt

• ortodoksisen kirkon opillisten perusteiden sekä hengellisen elämän vaikutus
kulttuuriin ja ihmisten arkeen
• ortodoksisen paikalliskirkkokäsitteen muodostuminen
• Bysantin kirkko ja luostarilaitos itäisen kristillisyyden lähteenä ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
• ortodoksiset kirkot Euroopassa ja muilla mantereilla sekä niiden paikalliset
erityispiirteet
• orientaaliset ortodoksiset kirkot
• läntinen kristillisyys, katolinen kirkko, protestanttiset kirkot ja karismaattinen
kristillisyys sekä niiden erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnallinen
vaikutus
• ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä
ja niiden taustoja
• ortodoksiset kirkot ja ekumeeninen liike sekä uskontodialogi

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa ortodoksisuuden apostolisen kirkon ja kirkkoisien perinteen jatkumona sekä luostarilaitoksen merkityksen ortodoksisen kirkon hengelliselle
elämälle
• hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon historiallista kehitystä ortodoksisen kirkon, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää
ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa
• tutustuu ortodoksisiin paikalliskirkkoihin maailmassa ja tuntee niiden historiallista kehitystä ja sisäistä moninaisuutta
• tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset, niiden syntytaustan ja keskeiset
piirteet sekä pystyy vertailemaan niitä
• tutustuu kirkkojen väliseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön
• kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä.

Arviointi

Opiskelijan tietojen ja taitojen kehittymistä tuetaan koko opintojakson ajan soveltaen monipuolisia arviointimenetelmiä. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen.

Formatiivista arviointia toteutetaan jakson aikana ohjaavalla ja kannustavalla palautteella. Formatiivista arviointia ei ole pakko dokumentoida. Summatiivinen arviointi kohdistuu opiskelijan tiedonhallintaan sekä opitun tiedon arviointi-, analysointi- ja soveltamiskykyyn. Opintojakson arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista mittaavista kokeista saaduista arvosanoista.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä