Pentti saa pussata poikaa?

Pentti saa pussata poikaa?

 Oletko koskaan miettinyt, että Suomessa reilu 100-vuotta sitten homoseksuaalisuus oli rikos. Miesten ja naisten homosekusaalisista teoista oli mahdollista joutua jopa kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Toki tänäkin päivänä on ihmisiä, joiden mielestä tämä olisi kriminalisoitava.

Homoseksuaalisuutta pidettiin sairautena, kunnes vuonna 1981 Sosiaalihallitus poisti virallisesta tautiluokituksesta kohdan, jossa homoseksuaalisuutta luokitellaan sairaudeksi.

Wikipedia määrittelee sairauden näin: ”Sairaus on fyysinen tai psyykkinen rakenteen tai toiminnan poikkeavuus, joka aiheuttaa yksilölle tai hänen ympäristölleen tilapäistä tai pysyvää haittaa tai toiminnanvajaavaisuutta”.

Mielenkiinnostani, menin Tiede-lehden sivulle ja löysin keskustelun, jossa henkilöt keskustelevat puolesta ja vastaan: ”Onko homoseksuaalisuus sairaus”. Keskustelu alkaa näkemyksellä, joka menee näin: ”Jos homoseksuaalinen mies ei pysty saamaan erektiota ja siittämään lasta naisen kanssa, miksi kyseessä ei olisi sairaus? Jos ihminen ei kykene käyttämään nenää haistamiseen, silmää katsomiseen, jalkaa kävelemiseen ja siitintä siittämiseen, miksi kyseessä ei ole sairaus tai vamma, jota pitäisi yrittää hoitaa?” Kyseisen henkilön kanta tulee selväksi, mutta perustelut eivät mielestäni ole kyllin riittävät. Henkilön ajatus on saanut 1105 kommenttia, jotka sisältävät mielipiteitä suunnasta toiseen. Mielenkiintoista oli kuinka uskonnollinen kanta tuli jo toisessa kommentissa esille: ”Katsoppa sieltä Koraanista tai Haditheista, mitä mainutut kaiken tiedon lähteet sanovat. Veikkaisin, että pitävät syntinä.”

Koraanista tai Haditheista en tiedä, mutta otin Raamatun esiin, ja etsin, miten siellä luokitellaan homoseksuaalisuus synniksi. Silmääni pisti ensimmäinen kirje Timoteukselle, jossa varoitetaan vieraista opeista: ”Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien,siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten-- ja ylipäätänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia.”

Koska homoseksuaalisuus on sekä miesten että naisten suuntautuminen etsin Raamatusta vielä sitaatin, jossa tulisi ilmi myös naisten asema. Löysin sopivan Ensimmäisestä kirjeestä roomalaisille: ”Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan.” Myös muut uskonnot, kuten kristinusko, islam, juutalaisuus, sekä osaksi buddhalaisuus ovat homoseksuaalisuutta jyrkästi vastaan. Suomi on pieni maa, jossa uskonnolla on ollut hyvin suuri kulttuurillinen vaikutus. Luultavasti epätietoisuus homoseksuaalisuudesta sekä Raamatun opit ovat antaneet tavan ajatella homoseksuaalisuutta synniksi.

Homoseksuaalisuudesta ja adoptio-oikeudesta tehtiin Suomessa ensimmäinen lakialoite vuonna 1993, mutta aloite ei päässyt käsittelyyn. Vuonna 1996 tehtiin uusi lakialoite, mutta ilman adoptio-oikeutta ja se hylättiin. Kun vuonna 2000 uusi perustuslaki astui voimaan, se sisälsi pykälän yhdenvertaisuudesta, jonka seurauksena tuli voimaan yleinen syrjintäkielto. Suomen perustuslain toisen luvun 6§:ssä sanotaan yhdenvertaisuudesta: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveystilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.

Homoseksuaali
sten parisuhteiden virallistaminen meni laissa läpi vuonna 2001 ja tuli voimaan 2002. Vasta vuonna 2009 oli rekisteröidyssä parisuhteessa mahdollista perheen sisäinen adoptio, joka mahdollisti molempien vanhemuuden lain silmissä. Alle vuosi sitten (1.3.2017) sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan. Kuitenkin kaikki papit eivät tahdo vihkiä samaa sukupuolta olevia, raamatullisen näkökulman kannalta. Tasa-arvoinen avioliittolaki yritettiin kumota kansalaisaloitteella vuonna 2015 ja se meni eduskuntaan vuonna 2016. Kansalaisaloite sai yli 100 000 ääntä. Vuodesta 2007 vuoteen 2016 rekisteröitiin parisuhteita vajaa kolme tuhatta (Tilastokeskus).

Homoseksuaalisuudesta on nykypäivänä tullut osa kulttuuria, minkä seurauksena homoseksuaalisuus on käsitteenä selkeämpi ja hyväksyttävämpi kuin aiemmin. Muun muassa julkisuuteen on noussut henkilöitä, joiden tiedetään olevan homoseksuaaleja.

Tietysti on sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi uskonnon takia joutuvat elämään piilossa, eivätkä saa harjoittaa omaa suuntautumistaan ”julkisesti”. Vuonna 2017 tehtiin elokuva 1900-luvun merkittävämmästä homokulttuurin edelläkäviästä, homoseksuaalisesta taiteilijasta Touko Laaksosesta, joka tunnetaan kansainvälisesti nimellä Tom of Finland.

 

 

 

Emmi Pirinen 26.2.2018, Joensuun lyseon lukion aikuislinja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä