S23

Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S23)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

Aihekokonaisuuksista "Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys" näkyy kirjallisuuden vaikutuksessa kulttuuriin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitoaan eritellä ja tulkita fiktiivisiä ja digitaalisia tekstejä sekä kuvia ja liikkuvaa kuvaa
 • oppii vertailemaan suomalaisia ja oman kulttuurin tekstejä
 • harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä
 • ymmärtää kielikuvien, vertausten, monitulkintaisten ilmausten sekä idiomien merkityksen ja niiden kulttuurisidonnaisuuden
 • oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti
 • oppii ymmärtämään kielen poeettista käyttöä, esimerkiksi kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta
 • syventää ryhmäviestintätietojaan ja -taitojaan.

Keskeiset sisällöt

 • yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista
 • kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispiirteitä
 • kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kirjallisuudessa
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta suullisesti ja kirjallisesti
 • suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkökulmasta
 • viestien tulkitsemista ja tuottamista
 • kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: muun muassa pronominit, konjunktiot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä