Aineistoon viittaaminen

Viittaustekniikka

Lue YTL:n ohjeet aineistoon viittaamiseen.

Esseekokeessa kirjoittaja laatii omaäänisen tekstin tarjottuja aineistoja hyödyntäen. Aineistoviittaukset osoittavat, mitä tekstiä lukija milloinkin tarkastelee tai käyttää omassa tekstissään. Tärkeintä on viittausten selkeys ja tarkoituksenmukaisuus. Jos aineistoa käytetään, mutta siihen ei viitata, on kyse plagioinnista. Plagiointi voi johtaa koesuorituksen hylkäämiseen.

Viittausohjeet esseekokeeseen
  • Viittausten avulla kirjoittajan oma ääni erottuu aineistojen sisällöistä.
  • Lähtökohtana on, että lukija ei tunne aineistoa ennakkoon, siksi aineistoa esitellään tekstin lukijalle riittävästi ja viittauksissa pyritään selkeyteen ja tarkkuuteen.
  • Kirjoittaja voi kertoa aineistosta joko referoiden tai suoraan lainaten.
1. Ensimmäinen viittaus aineistoon

Kun tekstiin viitataan ensimmäistä kertaa, siitä annetaan tärkeimmät perustiedot: tekstin tekijä, otsikko, aihe tai tekstilaji ja julkaisuvuosi.

  • Marja Salomaa selvittää artikkelissaan "Helsingistä Tallinnaan 30 minuutissa" (HS 7.2.2018) Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin kustannuksia.

2. Myöhemmin samaan tekstiin voi viitata lyhyemmin, esimerkiksi käyttäen tekstin tekijän nimeä, tekstin otsikkoa tai sen lajia.

  • Artikkelissa arvioidaan, että tunneli tulisi maksamaan jopa 13-20 miljardia euroa.
  • Salomaa raportoi tunnelin arvioiduiksi kustannuksiksi 13-20 miljardia euroa.
  • Salomaa kirjoittaa: "Helsingin ja Tallinnan välille kaavailtu rautatietunneli voi maksaa jopa 13–20 miljardia euroa".
Linkki lähteenä käytettyyn uutiseen.

Vaihtele viittaustapoja ja johtolauseita!

Ohjeet tarkemmin: Jukola Tekstioppi (s. 139) ja Jukola Kielikirja (s. 23-42).

Harjoittele viittaustekniikkaa

1. Lue uutinen. Kirjoita yhden kappaleen mittainen teksti, jossa esittelet uutisen tärkeimmät asiat. Käytä viittaustekniikkaa:
- Ensimmäinen viittaus aineistoon + aineiston perustiedot + aiheen esittely.
- Myöhempi viittaus aineistoon referoiden/sitaatein.

2. Kuuntele ja/tai lue uutinen. Kirjoita yhden kappaleen mittainen teksti, jossa esittelet uutisen tärkeimmät asiat. Viittaa aineistoon asianmukaisella tavalla.
- Ensimmäinen viittaus aineistoon + aineiston perustiedot + aiheen esittely.
- Myöhempi viittaus aineistoon referoiden/sitaatein.

Liitteessä tunnilla tehty moniste.

Nyt on viitattu!

  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä