Äidinkieli ja kirjallisuus

Ylioppilaskokeen rakenne

Äidinkielen yo-koe on kaksiosainen.

LUKUTAIDON KOE

Ensimmäinen koe on lukutaidon koe. I-osassa on asia- ja mediatekstejä, II-osassa on kaunokirjallisuutta. Molemmissa osassa on kaksi kysymystä, joista valitaan yksi. Kokelas kirjoittaa siis kaksi vastausta. Kysymys voi olla kaksiosainen, jolloin vastataan molempiin.

Tehtävissä täytyy esim. eritellä miten teksti luo merkityksiä, tulkita kontekstissa, vertailla ja arvioida luotettavuutta tai uskottavuutta.

Ensimmäisessä lukutaidon kokeessa tehtävät olivat seuraavanlaisia:

OSA I: Asia- ja mediatekstit. Valitse 1 tai 2.

1. Miten piimää myydään? (videoaineisto)
1.1. Analysoi mainoksessa käytettyjä mainonnan keinoja. (3500 merkkiä, 18p)
1.2. Analysoi mainoksen nais- ja mieskuvaa. (2000 merkkiä, 12 p)

2. Puhe valmistuneelle. Analysoi ja arvioi puhetta. (ääni- ja tekstitiedosto) (5000 merkkiä, 30 p)


OSA II: Kaunokirjalliset ja muut fiktiiviset tekstit. Valitse 3 tai 4.

3. Analysoi ja tulkitse novellia. (5000 merkkiä, 3op)
4. Räppi ja runo
4.1. Poimi räpistä runoudelle tyypillisiä piirteitä ja anna niistä esimerkit. (2000 merkkiä, 12p)
4.2. Vertaile räpin ja runon sisältämiä ikääntymisen kuvauksia. (3500 merkkiä 18p)ARVIOINTIKRITEERIT
Kokonaiskuva lukutaidosta Sisältöainekset Esitystapa
- tekstin sisällön ymmärtäminen
- sävyn ja tyylin huomioiminen
- tekstin merkitysten ymmärtäminen
- tilanne- ja kulttuurikontekstin huomioiminen
- tulkinnan tekeminen
- havaintojen suhteuttaminen tekstilajiin sekä tilanne- ja kulttuurikontekstiin.
- tehtävänannon täyttäminen
- monipuoliset havainnot
- oivaltavat päätelmät ja tulkinta, joka on perusteltu teksti- ja kontekstihavainnoilla.
- käsitteiden käyttö
- selkeä ja helposti ymmärrettävissä
- jäsennelty ja loogisesti etenevä
- havainnot on ryhmitelty
- omat päätelmät ja tulkinnat erottuvat
- luettelomuotoinen vastaus on jäsentynyt ja muotoiltu


Kokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä eli 30 pistettä kummastakin kohdasta I ja II. Tehtävissä voi olla alakohtia, jolloin pisteitä voi saada 12, 18 tai 30 pistettä laajuudesta riippuen. Lukutaidon vastausten pituus on n. 2000 (12p), 3500 (18p) ja 5000 (30p) merkkiä. Tehtäviä ei otsikoida.

Katso täältä sensorin vinkit erinomaiseen lukutaidon vastaukseen.


KIRJOITUSTAIDON KOE

Toinen koe on kirjoitustaidon koe, jossa on 5-7 tehtävänantoa. Kokelas valitsee yhden aiheen, johon vastaa. Vastaukselle annetaan sopiva ja kiinnostava otsikko itse.

Kokeessa on 6-8 aineistoa äidinkielen oppisisältöihin liittyen. Niistä kokelas valitsee vähintään kaksi aineistoa. Lukijan ei oleteta tuntevan aineistoa eli aineisto esitellään aluksi ja siihen viitataan asianmukaisesti. Lukijan on erotettava kirjoittajan oma ääni ja aineisto. 

Tehtävän on tuottaa pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaaottava teksti aineistoja hyödyntäen.

Täältä löydät ensimmäisen kirjoitustaidon yo-kokeen.


ARVIOINTIKRITEERIT
Kokonaiskuva kirjoitustaidosta Näkökulma-, sisältö- ja aineistovalinnat Aineistojen käyttö Tekstin rakenne Kieli ja tyyli
- laaja ja yhtenäinen teksti
- yleiskielen hallinta
- kyky kielentää ajatuksia
- tehtävänanto
- selkeä, oivaltava ja perusteltu näkökulma
- sisältövalinnat osoittavat itsenäistä ajattelua, asiantuntemusta ja luovuutta
- osuvat aineistovalinnat, jotka tukevat tekstn näkökulmaa ja tavoitetta
- valittujen aineistojen sisältö, tavoite ja lajipiirteet on ymmärretty
- aineistoja on hyödynnetty hyvin
- keskustelu aineistojen kanssa on luontevaa ja oivaltavaa
- oma ääni ja aineistot erottuvat
- pohdinta asiantuntevaa
- oma näkökulma on perusteltu
- Katso viittausohjeet.
- hallittu ja johdonmukainen rakenne
- tekstiä on helppo seurata
- jaksotus toimii
- kappaleet sidostuvat toisiinsa
- aloitus ja lopetus ovat osuvia
- otsikko vastaa valittua näkökulmaa ja sopii sisältöön ja tyyliin
- viesti välittyy
- lause- ja virkerakenteet ovat taitavia
- yleiskielen hallinta
- sanasto on monipuolinen
- tyyli on tavoitteen ja tekstilajin kannalta onnistunut


Kirjoitelmasta voi saada 60 pistettä. Sopiva laajuus kirjoitelmaan on n. 6000 merkkiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä