Fysiikka

Fysiikkaa on kaikkialla!

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Kokeellisesti ja teoreettisesti saadun tiedon avulla fysiikka rakentaa malleja, joilla pyritään kuvaamaan ja myös ymmärtämään meitä ympäröivää maailmaa mahdollisimman hyvin.

(Schrödingerin yhtälö. Se kertoo kaiken kemiasta ja paljon fysiikasta)Fysiikan opintojaksot:

Pakolliset:
FY1 Fysiikka luonnontieteenä 1 op
FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta 1 op

Valtakunnalliset valinnaiset:
FY3 Energia ja lämpö 2 op
FY4 Voima ja liike 2 op
FY5 Jaksollinen liike ja aallot 2 op
FY6 Sähkö 2 op
FY7 Sähkömagnetismi ja valo 2 op
FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen 2 op

Koulukohtaiset valinnaiset:
FY9 Fysiikan abikertaus 2 op

TÄRKEÄÄ!

Opintojaksot voi suorittaa melkeinpä missä järjestyksessä vain, mutta on järkevää sisältöjen kannalta, että:
  • FY1 ja FY2 on käyty ensin (pakollinen opintojakso)
  • FY4 on käyty ennen FY5 opintojaksoa
  • FY6 on käyty ennen FY7 opintojaksoa


Fysiikan kurssit vanhan opsin mukaan (LOPS 2016) opiskelevilla:

Pakollinen kurssi:
vFY1 Fysiikka luonnontieteenä

Valtakunnalliset syventävät kurssit:
vFY2 Lämpö
vFY3 Sähkö
vFY4 Voima ja liike
vFY5 Jaksollinen liike ja aallot
vFY6 Sähkömagnetismi
vFY7 Aine ja säteily

Koulukohtainen syventävä kurssi:
vFY8abi Fysiikan kertauskurssi

Ajankohtaista

Aloitatko YO-kirjoitukset keväällä 2022?

Mikäli sinulla on olemassa jokin oppimisen vaikeuksiin liittyvä diagnoosi (esim. lukivaikeus, ADD/ADHD, Asperger, Tourette jne.) tai jokin muu syy hakea erityisjärjestelyjä tai pistehyvitystä/arvosanakompensaatiota ylioppilaskirjoituksiin, toimi nyt! Muita syitä voivat olla esim. jaksamiseen, mielenterveyteen tai fyysiseen terveyteen liittyvät sairaudet tai vammat tai esim. erittäin haastava elämäntilanne.

Erityisjärjestelyjä voivat olla esim. lisäaika, pienryhmätila, isompi fonttikoko, isompi näyttö yms.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit täyttää vieraskielisyyslausunnon. Kaksikielisyys otetaan huomioon yo-kirjoituksissa, ja sen perusteella on mahdollista anoa lisäaikaa yo-kokeisiin. Jos tarvitset vieraskielisyyslausuntoa, ota pian yhteyttä rehtoriin ja äidinkielenopettajaan ja/tai S2-opettajaan.

Erityisjärjestelyihin liittyvien anomusten ja lausuntojen liitteineen pitää olla perillä ylioppilastutkintolautakunnassa viimeistään 30.11.2021, mikäli aloitat yo-kirjoitukset keväällä 2022 ja haluat erityisjärjestelyt käyttöön kevään 2022 kirjoituksissa.

Mikäli lukivaikeus tms. on jo testattu, ota yhteys minuun mahdollisimman pian, niin ehdimme tekemään anomuksen YTL:lle ajoissa. 

Lukivaikeuden perusteella erityisjärjestelyjä haettaessa riittää erityisopettajan tekemät testit ja lausunto, sekä vähintään kahden opettajan kommentit/lausunto.
Muissa tapauksissa tarvitaan lääkärin lausunto, jossa lääkäri puoltaa erityisjärjestelyjä. Järjestelyt on sovittava ensin koululla!

Kaikissa erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa ota aina ensin yhteyttä minuun.

Ystävällisin terveisin,

Janne Riekki
Erityisopettaja-Opinto-ohjaaja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä