Pyhäselän lukion aikuislinjan opetussuunnitelma 2021

Tiivistelmä

Tämä on Pyhäselän lukion aikuislinjan, vankilassa toteutettavan aikuisten lukio-opetuksen opetussuunnitelma. Pyhäselän lukion aikuisten lukio-opetus tapahtuu suljetussa oppilaitoksessa, sillä opintoja voivat suorittaa vain Pyhäselän vankilassa rangaistustaan suorittavat vangit. Opetus järjestetään aikuisten lukiokoulutuksen tuntijaon mukaisesti.

Suljettu vankila on opetuksen järjestämisen ja opiskelun kannalta poikkeuksellinen paikka. Opiskelu vankeusaikana on osa vankeinhoitolaitoksen kuntouttavaa toimintaa. Se näkyy toiminnan arvopohjassa ja opintojen joustavana, joskus nopeanakin ja opetussuunnitelmaa soveltavana järjestämisenä. Opintojen järjestämisessä syntyy tilanteita, joita ei aina voida etukäteen ennakoida. Ajoittain opettajalta vaaditaan aikuiskasvattajan tai jopa erityisaikuiskasvattajan valmiuksia.

Tässä opetussuunnitelmassa kuvataan opintojen järjestäminen opintojaksoittain niin, että lukio-opinnot ovat suoritettavissa kolmessa vuodessa. Uusia opiskelijoita otetaan ympäri lukuvuoden johtuen rangaistusaikojen kuluessa tapahtuvista muutoksista. Suljetusta ympäristöstä ja vankeinhoidon säädöksistä johtuen jotkin opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet jäävät vain osittain saavutetuiksi. Näin tapahtuu esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisten tavoitteiden osalta, sillä suljetussa vankilaympäristössä ei ole mahdollista hyödyntää avoimia tietoverkkoja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Keskeisimmät tavoitteet kuitenkin saavutetaan runsaan kontaktiopetuksen avulla.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä