Meidän Iin Harrastamisen Suomen malli

Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mieleistä harrastamista koulupäivän yhteydessä.

Mukana ovat kaikki Iin kunnan koulut ja säännöllistä viikoittaista harrastustoimintaa tarjotaan kaikille 1.-9.-luokan Iin kunnan oppilaille.

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi Iin kunnassa.

Kaikki iiläiset lapset ja nuoret kuultiin koulukohtaisesti ja saatujen tietojen pohjalta laadittiin koulukohtainen harrastuslukujärjestys. Iin kunta hyödynsi opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä kuulemisen välineenä sekä lisäksi kuuli lapsia ja nuoria luokkakohtaisesti kyselemällä. Kuulemisessa kysyttiin lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti.

Toimijat
Iin kunta koordinoi harrastukset koulukohtaisesti harrastuslukujärjestyksen mukaisesti. Harrastuksen ohjaajiksi on palkattu ohjaajia sekä harrastustoimintaa järjestäviä paikallisia yhdistyksiä on lähestytty, jotta voitaisiin saada ohjaajia kerhoihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä