ETÄOPETUS Ykkösten saksa kevät 2020

2. Kerrataan värejä

Kerrataan värejä
​​

​Ohjeet bingon pelaamiseen
​​

Nämä ja paljon muuta tähän aiheeseen löytyy sivulta Vä-re-jä.​

4. Opetellaan uutta

Felix ja Franzi opettavat, miten kysytään saksaksi
Kuinka vanha sinä olet? 
Videolla opitaan sanomaan myös: 
Minä olen seitsemän. 
Minä olen kahdeksan. 


Felix ja Franzi opettavat luvut 1 - 10.


Lisää videoita ja tekemistä löytyy ​Nu-me-roi-ta -sivulta.

6. Opetellaan hedelmiä

Fe-lix ja Fran-zi o-pet-ta-vat he-del-mi-en ni-mi-ä. 


Piir-rä ja vä-ri-tä o-ma he-del-mä-tar-jot-ti-me-si.

E-sit-te-le he-del-mät per-heen-jä-se-nel-le ku-ten Fe-lix ja Fran-zi. 
Lä-he-tä ku-va Päi-vi-o-pel-le tai pad-le-tiin. (Oh-jeet Wil-mas-sa.)


Kuun-te-le ja lau-la li-säk-si he-del-mä-lau-lu-a ja pe-laa he-del-mä-pe-li-ä.

Fran-zi ja Fe-lix tar-jo-a-vat he-del-mi-ä
Kuun-te-le ja tois-ta.


Tar-joi-le he-del-mi-ä per-heen-jä-se-nel-le sak-sak-si tai "käy os-tok-sil-la" ku-ten Ee-tu ja Bin-gu

Mis-tä he-del-mis-tä si-nä pi-dät?
O-pet-te-le ky-sy-mään ja vas-taa-maan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä