Käsityö

Apukysymykset dokumentointiin

Suunnittelu

 • Kerro miten ja mistä aloitit suunnittelun.
 • Mikä oli suunnittelemisessa haastavaa…
 • … mikä sujuvaa?

Työskentely

  • Kerro mitä materiaaleja ja välineitä tarvitsit työssäsi.
  • Kerro käyttämistäsi tekniikoista.
  • Minkä materiaalin ja/tai työtekniikan käyttö oli mielestäsi haastavaa? Miksi?
  • Mikä niistä oli sujuvaa ja miksi?
 • Kirjaa työsi edetessä eri työvaiheet dokumentointiisi

Työn viimeistely valmiiksi

 • Kerro viimeistelyn työvaiheet.
 • Mikä viimeistelyn työvaiheista oli mielestäsi haastavaa? Miksi?
 • Mikä niistä oli sujuvaa ja miksi?

Arviointi

 • Miten valmis työ vastaa suunnitelmaasi?
 • Tuliko suunnitelmaasi muutoksia? Jos tuli, kerro miksi.
 • Missä onnistuit?
 • Minkä kohdan/asian tekisit nyt uudestaan ja miksi?
 • Mitä uutta opit työtä tehdessäsi?
 • Mikä taito vahvistui työtä tehdessäsi?

HUOM! Muista lisätä kuvia eri työvaiheista dokumentointia tehdessäsi!