1. Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

Esiopetussuunnitelmatyö Huittisissa

Esiopetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen esiopettajien, erityisopettajan ja varhaiskasvatusjohtajan yhteistyönä. Suunnitelmatyö on käynnistynyt asiakaskyselyllä joka on ohjaavaa tietoa työlle. Rakenteellisesti tavoite on ollut se että valtakunnallinen ja paikallinen osuus säilyvät erillään. Näin suunnitelman käyttö työvälineenä on vaivatonta ja yhteisesti sovitut aiheet tulevat selvästi esiin. Työryhmän työstämä suunnitelma julkaistaan sähköisessä pedanet - muodossa sekä myös paperisena versiona. Sähköisessä muodossa suunnitelmaan voi tutustua ja sitä kommentoida varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä eri hallintokuntien alueilta käsin pedanet-pohjassa. Kommentointikierroksen jälkeen se viedään lautakuntakäsittelyyn, jonka jälkeen se on valmis käyttöön.

Esiopetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain esiopetustyöryhmän toimesta. Tarkistustyötä varten kootaan yksikkökohtaista palautetta suunnitelmasta. Myös asiakasryhmälle tehtävät asiakastyytyväisyyskyselyt sekä esiopetukseen kohdistuvat asiakaskyselyt antavat suunnitelman päivittämiseen tarvittavaa tietoa. Esiopetuksen kehitystyötä jatketaan läpi toimintakauden säännöllisesti kokoontuvalla työryhmällä.