STORIES

STORIES

STORIES (2015-2018) on Erasmus+ -hanke, jossa kehitetään periaatteita ja käytännön ohjenuoria digitaalisen tarinankerronnan toteuttamiseen päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen toimijoille tarjotaan digitaaliseen tarinankerrontaan liittyvä koulutuspaketti, jonka pohjalta hankkeen yhteistyöpäiväkodeissa suunnitellaan ja toteutetaan digitaaliseen tarinankerrontaan perustuvia käytännön projekteja yhdessä tutkijoiden kanssa. Näitä projekteja tutkitaan mm. medialukutaidon ja tarinankerronnan elementtien näkökulmista. Hankkeessa on mukana neljä maata: Suomi, Italia, Saksa ja Turkki.

divider.png
Hankkeen partnerit:
divider.png
Hankkeessa mukana olevat suomalaiset päiväkodit: