STORIES

STORIES

STORIES-hankkeessa (Erasmus+, 2015-2018) kehitettiin periaatteita ja käytännön ohjenuoria digitaalisen tarinankerronnan toteuttamiseen päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen toimijoille tarjottiin digitaaliseen tarinankerrontaan liittyvä koulutuspaketti, jonka pohjalta hankkeen yhteistyöpäiväkodeissa suunniteltiin ja toteutettiin digitaaliseen tarinankerrontaan perustuvia käytännön projekteja yhdessä tutkijoiden kanssa. Näitä projekteja tutkittiin mm. medialukutaidon ja tarinankerronnan elementtien näkökulmista. Hankkeessa oli mukana neljä maata: Suomi, Italia, Saksa ja Turkki.

divider.png
Partnerit: