Tiedotteet

Oppilaille tehdyn sisäilmakyselyn tulokset

THL:n kysely toteutettiin Hankasalmen kouluissa 26.3. – 9.4.2018 sähköisenä kyselynä.

Kyselyssä selvitettiin oppilaiden kokemia olosuhdehaittoja sekä oireiluja. Olosuhteista selvitettiin alaluokkien kyselyssä lämpötilaa, ilman tunkkaisuutta, hajua, pölyisyyttä/likaisuutta, melua sekä luokan rauhattomuutta. Yläluokkien ja lukion kyselyssä näiden lisäksi myös vetoisuutta, ilman kuivuutta, homeen tai maakellarin hajua, riittämätöntä ilmanvaihtoa sekä valaistusta.

Oireista kartoitettiin hengitystieoireiden, alahengitystieoireiden, silmä- ja iho-oireiden sekä yleisoireiden yleisyyttä. Koulun tuloksia verrattiin valtakunnalliseen tasoon, jonka perusteella opetuksen järjestäjälle toimitettiin johtopäätökset tutkimuksesta.

Kuuhankaveden koulu, alaluokat

Kuuhankaveden koulun alaluokkien (3.-6. –luokat) 86 oppilaasta kyselyyn vastasi 82 (vastausprosentti 95%).

Olosuhdekartoituksessa alaluokkien oppilaat kokivat valtakunnalliseen tasoon nähden tavanomaista enemmän haittaa liiasta kuumuudesta sekä tunkkaisesta ilmasta. Tavanomaista hieman enemmän koettiin ongelmaksi epämiellyttävä haju, melu sekä luokan rauhattomuus. Muut olosuhteet koettiin tasolla ’tavanomainen’.

Oireiluista tavanomaista enemmän koettiin alahengitystieoireita ja iho-oireita, hieman tavanomaista enemmän hengitystieoireita, silmäoireita ja yleisoireita. Kokonaisuutena oireluiden taso oli valtakunnalliseen tasoon nähden poikkeava.

Kuuhankaveden koulu, yläluokat

Kuuhankaveden koulun yläluokkien (7.-9. –luokat) 170 oppilaasta kyselyyn vastasi 128 (vastausprosentti 75%).

Olosuhdekartoituksessa yläluokkien oppilaat kokivat valtakunnalliseen tasoon nähden tavanomaista enemmän haittaa liiasta kuumuudesta, kuivasta ilmasta, tunkkaisesta ilmasta, homeen tai maakellarin hajusta, muusta epämiellyttävästä hajusta, riittämättömästä ilmanvaihdosta sekä liian kirkkaasta tai hämärästä valaistuksesta. Tavanomaista hieman enemmän koettiin ongelmaksi vaihteleva lämpötila, liika kylmyys sekä luokan rauhattomuus. Muut olosuhteet (veto, melu) koettiin tasolla ’tavanaomainen’.

Oireiluista tavanomaista enemmän koettiin iho-oireita, hieman tavanomaista enemmän hengitystieoireita, alahengitystieoireita ja yleisoireita. Tavanomaisella tasolla olivat silmäoireiden määrät. Kokonaisuutena oireluiden taso oli valtakunnalliseen tasoon nähden hieman poikkeava.

Hankasalmen lukio

Hankasalmen lukion 48 opiskelijasta kyselyyn vastasi 40 (vastausprosentti 83%). Vastaajien lukumäärään vaikutti kyselyn ajankohta; abiturienttien ikäluokka oli jo poistunut opiskelusta, joten lukiossa läsnä olivat vain alkavien ja jatkavien ikäluokat.

Olosuhdekartoituksessa lukiolaiset kokivat valtakunnalliseen tasoon nähden tavanomaista enemmän haittaa vaihtelevasta lämpötilasta, vetoisuudesta, kuivasta ilmasta, tunkkaisesta ilmasta, homeen tai maakellarin hajusta, muusta epämiellyttävästä hajusta, riittämättömästä ilmanvaihdosta sekä liian kirkkaasta tai hämärästä valaistuksesta. Tavanomaista hieman enemmän koettiin ongelmaksi liika kylmyys, pölyisyys/likaisuus sekä melu. Kuumuus koettiin tavanomaisella tasolla, luokan rauhattomuus tavanomaista vähemmällä tasolla (=valtakunnalliseen tasoon nähden pienempi ongelma).

Oireiluista tavanomaista enemmän koettiin hengitystieoireita, alahengitystieoireita, silmäoireita ja yleisoireita. Tavanomaisella tasolla olivat iho-oireiden määrät. Kokonaisuutena oireluiden taso oli valtakunnalliseen tasoon nähden poikkeava.

Kyselyn tekemisen jälkeen Kuuhankaveden koulun tiloihin on hankittu parhaat mahdolliset sisäilmapuhdistimet, tehty lisää tiivistyskorjauksia ja ylipaineistettu tilat. Lukion opetusta on siirretty Monitoimitalolle ja 1-2 luokkalaisten koulua käydään Asemalla. Näillä toimenpiteillä turvataan tilojen käyttökelpoisuus koulun käyntiin uuden koulukeskuksen rakentamisen ajan.

Kysely osoitti osaltaan sen, että oppilaiden sisäilmakokemusten kauttakin tarve uuden koulun rakentamiselle on olemassa. Mitään erityisen hälyttävää ei onneksi ilmennyt kyselyn tuloksissa. Kouluhanke etenee aikataulussaan ja marraskuussa saadaan urakoitsijoiden tarjoukset. Joulukuussa valtuusto tekee päätöksen koulukeskuksen toteuttajasta. Työt alkavat heti alkukeväästä.

Hankasalmeen lukiossa syyslukukaudella 2018 aloittavat opiskelijat

Aumo Oskari
Honkonen Mikko
Hoskari Maria
Hänninen Teemu
Ikonen Onni
Janhonen Eveliina
Kirri Jyri
Koponen Thomas
Latvala Matilda
Lehmonen Taavi
Liimatainen Saaga
Malkki Mikaela
Moisio Aino
Pusa Lauri
Pynnönen Venla
Salmi Ronja
Sysmäläinen Aatu
Tiljander Venla
Tuikkala Joona
Varis Heli
Venäläinen Anton
Viinikainen Aino

Tervetuloa lukioon ja opiskelun iloa syksyyn!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä