VALINNAINEN KUVATAIDE 8lk. JA 9lk.

Kuvataide

Valinnaisessa kuvataiteessa tutustutaan mahdollisimman laaja-alaisesti visuaaliseen maailmaan ja taiteen ilmentymismuotoihin. Taide tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia.

Valinnaisen kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Lisäksi oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan oppilaan omaan itsensä toteuttamiseen. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Valinnaisen kuvataiteen opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Taide on aina etsimistä, todellisuutemme uutta ja tuoretta tulkintaa, jossa kaikki vanha ja tavanomainen ajattelu kyseenalaistetaan. Kuvataiteen valinnaisella kurssilla taide asettaa tutut ja turvalliset mielipiteet ja näkemykset uudelleen arvioitaviksi ja näyttää mahdollisesti tietä uuteen suuntaan.

Valinnainen kuvataide vuosiluokilla 8-9

Valinnaisessa kuvataiteessa oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisemmin erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja kuin peruskuvataideopetuksessa. Opetuksessa kannustetaan oppilasta etsimään oma kuvallinen ilmaisutapansa ja vahvuutensa identiteettiä etsiessään. Valinnaista kuvataidetta voi valita 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 8 ja 9.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä