Ruotsi

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Opit lukiossa ruotsia monipuolisesti ja rohkaistut kielenkäyttäjänä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opit, miten opit ruotsia juuri sinulle sopivalla tavalla.


Arviointi perustuu suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin, jatkuvaan näyttöön sekä kokeeseen. Totut arvioimaan omaa ja toisten työskentelyä lukion alusta lähtien ja suhteuttamaan omaa osaamistasi kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1. Opinnot arvostellaan numeroarvosanoin asteikolla 4-10, jollei toisin mainita. Pakolliset opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

OPINTOJAKSOT

Pakolliset opinnot

OJ1 (RUB11 ja RUB12)
RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1op)
Kehität omia opiskelutaitojasi ja ymmärrät, mikä ruotsin kielen asema on Suomessa. Rohkaistut käyttämään ruotsia arkipäivän tilanteissa ja täydennät ruotsin osalta kieliprofiiliasi. 

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3op)
Opit kertomaan ruotsiksi omasta elämästäsi, ihmissuhteista ja lähiympäristöstä.

RUB11 ja RUB12 arvioidaan yhdellä yhteisellä numerolla.

OJ2 (RUB13)
RUB13 Kultturi ja mediat (2op)
Tutustut suomenruotsalaisuuteen ja muihin Pohjoismaihin. Hyödynnät ruotsinkielisiä medioita tiedonhaussa. 

OJ3 (RUB14)
RUB14 Ympäristömme (2op)
Harjaannut ilmaisemaan mielipiteitäsi ruotsiksi. Opit kertomaan ruotsiksi kulttuurisesta moninaisuudesta, erilaisista elinympäristöistä ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

OJ4 (RUB15)
RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2op)
Opit käyttämään ruotsia opiskeluun ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Opit pohtimaan jatko-opintojasi ja urasuunnitelmiasi ruotsiksi. Täydennät kieliprofiiliasi tulevaisuuden tarpeita varten.


Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

OJ5 (RUB16)
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Ruotsin kielen puhumisestasi tulee vankempaa ja sujuvampaa. Pidät pienelle ryhmälle valmistellun suullisen esityksen. Osallistut Opetushallituksen tuottamaan suullisen kielitaidon kokeeseen, josta saat todistuksen liitteeksi lukion päättötodistukseesi.

OJ6 (RUB17)
RUB17 Kestävä elämäntapa (2op)
Opit kertomaan ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti kestävään kehitykseen ja elämäntapaan liittyvistä asioista. Opit ruotsin kieltä käyttäen tuntemaan sosiaalista mediaa ja sitä, miten sitä käytetään vastuullisesti.


Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

OJ7 (RUB18)
RUB18 Kertauskurssi (1op)
Tässä opintojaksossa kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittujen asioiden hallintaa.

OJ8 (RUB19)
RUB19 Kertauskurssi (1op)
Tässä opintojaksossa kerrataan ensimmäisenä vuonna opittuja asioita. 

OJ9 (RUB20)
RUB20 Kertauskurssi 2 (1op)
Tässä opintojaksossa kerrataan toisena vuonna opittuja asioita.

OJ10 (RUB21)
RUB21 Abikurssi (1op)

Tässä moduulissa saat tarkkoja ohjeita erityisesti ruotsin yo-kokeessa vaadittavista taidoista.

Taitotasot, Eurooppalainen viitekehys

Taitotasot

  • perustuvat Eurooppalaiseen viitekehykseen.
  • on luotu yhtenäistämään kielen oppimisen ja opetuksen arviointia Euroopassa.
  • auttavat kielenoppijaa asettamaan tavoitteitaan, arvioimaan omaa kielitaitoaan ja ohjaamaan opiskeluaan tavoitteiden mukaisesti.
  • ovat sanallisia kuvauksia siitä, mitä kielenoppija osaa tehdä vieraissa kielissä kielitaidon eri osa-alueilla.
  • ovat kuin portaikko, jossa on kuusi porrasta A1, A2, B1, B2, C1, C2.

– Tavoitteena on, että opiskelija, joka on aloittanut ruotsin kielen opiskelun perusopetuksen 7. luokalla, on lukion päättövaiheessa B1-tasolla.

C2 mestarin taso
C1 taitajan taso
B2 osaajan taso
B1 kynnystaso
A2 selviytyjän taso
A1 alkeistaso

http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Pikanäppäimet

Pikanäppäinkomennoilla säästät hiirikättäsi ja nopeutat työskentelyäsi!
Yleisimpiä pikanäppäinkomentoja:
Kopioi (Copy) Ctrl + C
Leikkaa (Cut) Ctrl + X
Liitä (Paste) Ctrl + V
Poista sana Ctrl + Delete/Askelpalautin
Peruuta edellinen toiminto (Undo) Ctrl + Z
Toista edellinen toiminto (Redo) Ctrl + Y
Etsi ja korvaa Ctrl + F / Ctrl + H
Avaa tiedosto Ctrl + O
Tallenna Ctrl + S
Tulosta Ctrl + P
Sulje aktiivinen ikkuna Ctrl + W
Vaihda aktiivista ikkunaa Alt + Sarkain
Siirry seuraavaan kenttään esim. lomakkeissa Sarkain
Siirry edelliseen kenttään esim. lomakkeissa Vaihto + Sarkain

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä