Historia

Lukuvuosi 2023-2024

Historian opintojaksojen opettajat:

HI1 Jani Mäkivalli, opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti
HI2 Jani Mäkivalli ja Heikki Jokinen, itsenäiset suoritukset Jani Mäkivalli
HI3 Jani Mäkivalli ja Heikki Jokinen, itsenäiset suoritukset Jani Mäkivalli
HI4 Heikki Jokinen, 5. jakso, täynnä, itsenäiset suoritukset Heikki Jokinen
HI5 Jani Mäkivalli, täynnä, itsenäiset suoritukset Jani Mäkivalli
HI6 Jani Mäkivalli, kaksi ryhmää, toinen täynnä, itsenäiset suoritukset Jani Mäkivalli
HI7 (antiikin Kreikka) Heikki Jokinen, ei lukuvuonna 2023-2024, opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti
HI8 (antiikin Rooma) Heikki Jokinen, kaksi ryhmää, täynnä, opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti
HI9 (Viro) Jani Mäkivalli, ei lukuvuonna 2023-2024 opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti
HI10 Heikki Jokinen, ei lukuvuonna 2023-2024, ei voi suorittaa itsenäisesti
HI11 Heikki Jokinen, Rooman matka huhti- ja toukokuussa 2024, todennäköisesti kaksi ryhmää max 2x20 opiskelijaa, ei voi suorittaa itsenäisesti
HI12 (kertaus) Jani Mäkivalli, kertaus, ei voi suorittaa itsenäisesti
HI13 (Ahvenanmaa) Jani Mäkivalli, ei voi suorittaa itsenäisesti

Ohje esseevastaukseen

Vaikka reaalikoevastauksen tilalla käytetään usein nimitystä "essee", kyseessä on eri tekstilaji (ks. esseen kirjoittaminen).

Työvaiheet

1. Tutki ensin tehtävänanto: mitä tehtävässä käsketään tekemään? Huomaa myös tehtävänannon rajaukset (esim. "suomalainen kulttuuri" ei vaadi koko maailman käsittelyä).

2. Tee miellekartta tai sanalista suunnittelun pohjaksi. Mieti myös, mitä käsitteitä käytät vastauksessasi.

3. Jos tehtävään liittyy aineisto, hyödynnä sitä perusteellisesti:

"Kuten taulukosta käy ilmi, - - ."
"Kartasta näkyy, että -- .Taustalla on --."
"Kuva osoittaa, että - . "
"Kirjoittaja korostaa erityisesti -- . Tämä poikkeaa toisen tekstin näkemyksestä siinä, että --."

4. Suunnittele vastauksen rakenne.
Aloitus:
Määrittele tehtävänannon kannalta tärkeät seikat.
Käsittely: Rakenna varsinainen vastausosa tehtävänannon vaatimalla tavalla, kappale kappaleelta.
Lopetus: Kokoa pääajatukset yhteenvedoksi. Vältä kuitenkin turhaa toistoa. Voit esim. pohtia ilmiön tulevaisuutta.

5. Tarkista kieli.

Muista, että hyvä vastaus on perusteellinen ja looginen. Kiitettävä yo-kokeen reaalivastaus on usein 300 - 400 sanaa pitkä.

Omat mielipiteet saattavat nostaa vastauksen arvoa (riippuu tehtävänannosta!), mutta useimmiten näin ei ole. Mielipiteet on aina perusteltava asiatiedon avulla.


Käskytys tai kysymys Mitä pitää tehdä?
Esittele/tarkastele/
kuvaile/selosta
Kerro kohteena olevasta ilmiöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tuo esiin sekä teoriaa että käytännön sovellutuksia ja esimerkkejä.
Selitä Kerro, miten ilmiö toimii ja etenee, älä selitä pelkkiä faktoja. Olennaista on prosessien ja mekanismien kuvaus.
Pohdi/tulkitse Käsittele ilmiötä omakohtaisesti ja kehittelevästi. Vastaukselta edellytetään perustelemista, argumentointia.
Perustele Tuo esiin tutkimustuloksia, teorioita ja/tai omia kokemuksia ja havaintoja, joilla osoitat ilmiön paikkansapitävyyden.
Arvioi Tutki kohteena olevaa ilmiötä nostaen esiin esim. sen hyviä tai huonoja puolia, luotettavuutta tai epäluotettavuutta. Perustele.
Vertaile Tutki kahta ilmiötä rinnakkain ja tee niistä yhteenveto (ks. vertailevan tekstin kirjoittaminen).
Miten tutkisit Tee tutkimussuunnitelma: ongelmat => menetelmät (osanottajat, aineiston hankkiminen ja analyysi, tutkimusasetelman kuvaaminen) => odotetut tulokset ja niiden merkitys (suhde aiempaan tutkimukseen).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä