Kieliopin kertauskurssi

Kieliopin kertauskurssi


Verkkokurssilla kerrataan suomen kielioppia. Joka viikko opiskellaan uusi asia ja tehdään siihen liittyviä harjoituksia. Kurssilla käsitellään esimerkiksi verbien aikamuotoja, adjektiivien vertailua, sijamuotoja, verbien rektioita ja sanatyyppejä. Kurssi sopii kaikille, joiden suomen kielen taito on vähintään tasolla A2.2. Kielioppikurssilla käytetään sähköistä Peda.net-alustaa. Lisäksi kurssin aikana järjestetään Zoom-tapaamisia, joissa voi kysyä opettajalta vaikeista asioista. 

Voit tutustua ensimmäiseen oppituntiin täällä: https://peda.net/id/5caa513ca3e

Voit ilmoittautua kurssille täällä: https://opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=fi&t=6648