Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

Tietotavoitteet
Opintojakson käytyään opiskelija: 
- ymmärtää keskeiset psykologian käsitteet siitä miten ihminen käsittelee tietoa
- hallitsee perusteet tiedonkäsittelyn hermostollisesta perustasta aivojen ja hermoston toiminnassa
- ymmärtää muistin toiminnan keskeiset piirteet
- ymmärtää ajattelun ja kielen psykologisen perustan

Taitotavoitteet

- osaa yhdistellä biologisia/neurologisia havaintoja ihmisen kognitiivisen ajattelun toimintaan
- kykenee vertailemaan eri näkemyksiä ihmisen kognitiivisista toiminnoista
- kykenee kriittisesti arvioimaan kognitiivisen psykologian teorioiden rajoituksia ja vahvuuksia 

Asennetavoitteet
- pystyy soveltamaan psykologista tietoutta elämänmyönteisesti
- kykenee kehittämään itsensä ja toiset hyväksyvää, ymmärtävää ja kunnioittavaa asennetta psykologian tiedon pohjalta 

Arviointi
Arviointi on jatkuvaa kokonaisarviointia, pyritään siihen, että arviointia ja palautetta voi hyödyntää oppimisen ja oppimisstrategioiden kehittämiseen.
Numeroarviointiin kannattaa huomioida erityisesti:
- tuntityöskentely
- esitelmä
- esseetehtävä
50% kurssikoe

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä