Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

Psykologia 3 kokeen palautuskansio

Määräaika:
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Muistiinpanot esitelmistä - palautuskansio

Tee lyhyet muistiinpanot oppitunneilla esitetyistä esitelmistä.
Kirjoita muistiin ranskalaisin viivoin tai virkkein n. 50-70 sanaa kustakin esitelmästä. (Jos teet muistiinpanot käsin vihkoon, palautuksen voi tehdä valokuvana.)
Palauta muistiinpanot yhtenä tiedostona tähän kansioon, kun olet tehnyt ne loppuun.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

Tietotavoitteet
Opintojakson käytyään opiskelija: 
- ymmärtää keskeiset psykologian käsitteet siitä miten ihminen käsittelee tietoa
- hallitsee perusteet tiedonkäsittelyn hermostollisesta perustasta aivojen ja hermoston toiminnassa
- ymmärtää muistin toiminnan keskeiset piirteet
- ymmärtää ajattelun ja kielen psykologisen perustan

Taitotavoitteet

- osaa yhdistellä biologisia/neurologisia havaintoja ihmisen kognitiivisen ajattelun toimintaan
- kykenee vertailemaan eri näkemyksiä ihmisen kognitiivisista toiminnoista
- kykenee kriittisesti arvioimaan kognitiivisen psykologian teorioiden rajoituksia ja vahvuuksia 

Asennetavoitteet
- pystyy soveltamaan psykologista tietoutta elämänmyönteisesti
- kykenee kehittämään itsensä ja toiset hyväksyvää, ymmärtävää ja kunnioittavaa asennetta psykologian tiedon pohjalta 

Arviointi
Arviointi on jatkuvaa kokonaisarviointia, pyritään siihen, että arviointia ja palautetta voi hyödyntää oppimisen ja oppimisstrategioiden kehittämiseen.
Numeroarviointiin kannattaa huomioida erityisesti:
- tuntityöskentely
- esitelmä
- esseetehtävä
50% kurssikoe

Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

14.8 Johdantotunti  
18.8 1. Mitä tiedonkäsittely on?  
19.8 Esitelmän tekoa  
21.8 2. Tiedonkäsittelyn tutkimus  
25.8 3. Hermoston rakenne ja toiminta  
26.8 YO-essee  
28.8 YO-essee palautetunti  
1.9 4. Aivojen rakenne ja toiminta  
2.9 5. Hermoston viestintä  
4.9 6. Havaitseminen Esitelmä: Tunnetut aivovauriopotilaat ja niiden merkitys psykologiassa
- Aliisa, Eero
Esitelmä: Tarkkaavaisuusteoriat
- Riina-Maija, Jori
8.9 8. Lyhytkestoinen muisti
Esitelmä: Havaintolait, havaintovirheet ja agnosiat
- Sara, Rosanna
Esitelmä: Tarkkaavaisuuden aivotoiminta, neglect ja ADHD
- Ronja, Toivo, Oona
Esitelmä: Työmuisti ja Autismi sekä Aspergerin syndrooma 
- Reeta, Lauri
9.9 7. Tarkkaavaisuus Esitelmä: Aistimuisti ja Touretten syndrooma
- Aino ja Sanni
11.9 9. Pitkäkestoinen muisti  
15.9 Elokuva  
16.9 10. Ajattelu Esitelmä: Säilömuisti ja PTSD (traumaperäinen stressihäiriö)
- Veera ja Viivi
Esitelmä: Havaintolait, havaintovirheet ja agnosiat
- Sara, Rosanna
18.9 Elokuva  
22.9 Kertaustunti Esitelmä: Unohtaminen, dementia ja Alzheimerin tauti
- Emilia ja Heli
Esitelmä: Ajattelun kaksoisprosessointiteoriat
- Kaisa, Saku ja Rauna
23.9 11. Kielelliset toiminnot  

Kotitehtävien palautuskansio PS3 syksy 2020

Valitse yksi tehtävä kustakin kappaleesta johon vastaat n. 60-80 sanan vastauksella. Palauta kaikki tehtävät kerralla yhtenä tiedostona tähän kansioon koeviikon alkuun mennessä.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä