Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

Tietotavoitteet
Opintojakson käytyään opiskelija: 
- ymmärtää keskeiset psykologian käsitteet siitä miten ihminen käsittelee tietoa
- hallitsee perusteet tiedonkäsittelyn hermostollisesta perustasta aivojen ja hermoston toiminnassa
- ymmärtää muistin toiminnan keskeiset piirteet
- ymmärtää ajattelun ja kielen psykologisen perustan

Taitotavoitteet

- osaa yhdistellä biologisia/neurologisia havaintoja ihmisen kognitiivisen ajattelun toimintaan
- kykenee vertailemaan eri näkemyksiä ihmisen kognitiivisista toiminnoista
- kykenee kriittisesti arvioimaan kognitiivisen psykologian teorioiden rajoituksia ja vahvuuksia 

Asennetavoitteet
- pystyy soveltamaan psykologista tietoutta elämänmyönteisesti
- kykenee kehittämään itsensä ja toiset hyväksyvää, ymmärtävää ja kunnioittavaa asennetta psykologian tiedon pohjalta 

Arviointi
10% tuntityöskentely
20% esitelmä
20% esseetehtävä
50% kurssikoe

Psykologia 3 - Tietoa käsittelevä ihminen

10.8 1. Mitä tiedonkäsittely on?  
14.8 2. Tiedonkäsittelyn tutkimus  
15.8 2. Tiedonkäsittelyn tutkimus  
17.8 3. Hermoston rakenne ja toiminta  
21.8 4. Aivojen rakenne ja toiminta Esitelmän valmistelua 
22.8 4. Aivojen rakenne ja toiminta  
24.8 5. Hermoston viestintä Abitti-esseetehtävä
28.8 5. Hermoston viestintä  
29.8 6. Havaitseminen  
31.8 7. Tarkkaavaisuus  
4.9 8. Lyhytkestoinen muisti Valtteri, Iida, Lotta: Aistimuisti / Dysleksia ja afasia 
Aada, Sonja: Työmuisti / Agnosiat
5.9 8. Lyhytkestoinen muisti Veera, Selina: Säilömuisti / Amnesia
7.9 9. Pitkäkestoinen muisti Ada, Veeti: Deklaratiivinen muisti / ADHD, ADD, ADT
11.9 9. Pitkäkestoinen muisti  
12.9 Elokuva  
14.9 Elokuva  
18.9 10. Ajattelu Eetu, Lasse: Semanttinen muisti / Touretten syndrooma
Ninja, Iris: Unohtaminen / Autismi
Topi, Eelis: Episodinen muisti / Neglect
Kalle, Linnea, Salma: Asperger, Alzheimerin tauti
19.9 11. Kielelliset toiminnot Jaakko, Aapo: Proseduraalinen muisti / Dementia
21.9 Kertaustunti  

Kotitehtävien palautuskansio

Sulkeutuu
Palauta tähän kansioon suorittamasi kotitehtävät. Palauta kaikki tiedostot kerralla yhtenä tiedostona koeviikon alkuun mennessä. Valitse kustakin oppikirjan kappaleesta yksi tehtävä, johon vastaat n. 50 sanan vastauksella.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

YO-tehtävän palautuskansio

Sulkeutuu
Palauta tähän kansioon yo-tehtäväsi hermoimpulssin selittämisestä.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Nimetön #162e

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

asöldfkj
aölsdkfjasökl

Väite12345
jotain
ojotain
Tehtävä oli osuva

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake