Psykologia 1

Suhtautuminen katsomuksellisiin yhteisöihin

Pisteiden antaminen
1=eri mieltä
2=jonkin verran eri mieltä
3=en samaa enkä eri mieltä
4=jonkin verran samaa mieltä
5=samaa mieltä
Väite12345
Suhtaudun myönteisesti luterilaiseen kirkkoon
Suhtaudun myönteisesti ateisteihin
Suhtaudun myönteisesti adventtikirkkoon
Suhtaudun myönteisesti ortodoksiseen kirkkoon
Suhtaudun myönteisesti helluntailaisiin
Suhtaudun myönteisesti vapaa-ajattelijoihin
Suhtaudun myönteisesti katolilaiseen kirkkoon
Suhtaudun myönteisesti lestadiolaisiin
Suhtaudun myönteisesti buddhalaisiin
Suhtaudun myönteisesti Jehovan todistajiin
Suhtaudun myönteisesti hindulaisiin
Suhtaudun myönteisesti vapaakirkkoon
Suhtaudun myönteisesti juutalaisiin
Suhtaudun myönteisesti Pelastusarmeijaan
Suhtaudun myönteisesti muslimeihin
Suhtaudun myönteisesti mormoneihin
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.

Psykologian opintojakso 1 tavoitteet ja arviointiperusteet

Opintojakson psykologia 1 tavoitteet

Tietotavoitteet:

Opiskelija

 • tietää mitä psykologia ja psykologinen tieto on
 • ymmärtää psykologisen tutkimuksen peruspiirteet
 • hahmottaa ihmisen biologisena, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena
 • perehtyy oppimisen psykologian perusteisiin

Taitotavoitteet:

Opiskelija

 • oppii erottamaan arkitiedon tieteellisestä tiedosta käytännön elämän esimerkeihin soveltaen
 • osaa kuvata omaa ja lähipiirin toimintaa psykologisen tiedon pohjalta
 • soveltaa psykologista tietoa psyykkisestä hyvinvoinnistä ja ryhmäpsykologiasta arkielämän tilanteisiin
 • oppii etsimään oppimispsykologisia sovelluksia oman opiskelun kehittämiseen

Asennetavoitteet:

Opiskelija

 • arvostaa tieteellisen näyttöön perustuvan tiedon merkitystä, kun selitetään ja kehitetään yksilön ja ryhmien toimintaa
 • ymmärtää psykologisen tiedon vastuullisen ja myötätuntoisen käytön merkityksen sovellettaessa sitä omaan ja toisten elämäntilanteisiin
 • arvostaa oppimispsykologisen tiedon mahdollisuuksia oman opiskelun kehittämisessä

Arviointiperusteet

20% kotitehtävät
20% projektitehtävä
10% tuntiaktiivisuus
50% koe

Vaihtoehtoinen tehtävä - Valkoinen raivo

Määräaika:
Halutessasi voit korvata yhden kotitehtävä-osuuden tekemällä analyysi Yle-dokumenttiprojektista "Valkoinen raivo" - areena.yle.fi/1-3154328.

Ennen dokumentin katsomista on hyvä huomioida, että ohjelma voi olla järkyttävä. Ohjelmassa käsitellään koulukiusaamista ja kouluampumisia dokumentin päähenkilön omakohtaisen kokemuksen kautta hyvin suoralla tavalla. Ohjelma sisältää myös simuloituja kiusaamistilanteita sekä uutiskatkelmia Suomessa tapahtuneista kouluampusista.

Tehtävänanto on seuraava:
Kirjoita dokumentin päähenkilöstä ja hänen luomastaan käsitteesta "valkoinen raivo" noin 500 sanan psykologinen analyysi. Käytä analyysissasi laajasti oppikirjan psykologista käsitteistöä.

Käsittele kirjoittamassasi analyysissä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä
- käsite "valkoinen raivo" fyysisestä / psykologista / sosiaalista / kulttuurisesta näkökulmasta
- dokumentin päähenkilön kokema trauma ja stressi vaikutuksineen sekä hänen käyttämänsä selviytymiskeinot, defenssi- ja coping- mekanismit
- kiusaamistilanteissa tapahtunut "oppiminen"
- dokumentissa mainittu dissosiaation käsite
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Psykologian kotitehtävien palautuskansio 1 - kappaleet 1-5

Määräaika:
Palauta tähän palautuskansioon vastauksesi kurssisuunnitelmassa mainittuihin oppikirjan kappaleiden 1-5 tehtäviin. Vastaa kuhunkin tehtävään noin 50 sanan vastauksella.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Psykologian kotitehtävien palautuskansio 2 - kappaleet 6-11

Määräaika:
Palauta tähän palautuskansioon vastauksesi kurssisuunnitelmassa mainittuihin oppikirjan kappaleiden 6-11 kotitehtäviin. Vastaa kuhunkin tehtävään noin 50 sanan vastauksella.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Ryhmätyö/Projektitehtävän palautuskansio

Määräaika:
Palauta tähän kansioon ryhmässä toteuttamasi projektitehtävä. Palautus voi olla esimerkiksi Powerpoint-esitys. Esityksen tulee kestää noin 5-10 minuuttia. Sekä esitys että diat ovat mukana arvioinnissa.

Dioissa kannattaa muistaa selkeä jäsentely, keskeisiin asioihin keskittyminen ja käytännön esimerkit. Esityksessä kannattaa kiinnittää huomiota tasaiseen työnjakoon ja selkeään havainnollistamiseen, esim. kuvat, ei liikaa tekstiä, keskeiset asiat hyvin esillä.

Merkitse esityksen loppuun käytetyt lähteet. Wikipedia ei saa olla lähteenä.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.