Psykologia 6 - Sosiaalipsykologia

Kotitehtävien palautuskansio - kevät 2020

Palauta tähän kansioon vastaus yhteen itse valitsemaasi kysymykseen kustakin kirjan kappaleesta. Jokaiseen vastaukseen n. 50-70 sanan vastaus, yhteensä n. 1000 sanaa. Palauta kaikki vastaukset yhtenä tiedostona, kun olet valmis.
Liitä samaan tiedostoon myös lyhyet muistiinpanot muiden kurssilaisten esitelmistä. Muutama ranskalainen viiva tai virke esitelmää kohden riittää. Painota muistiinpanoissa psykologian tutkimuksia, käsitteitä ja teorioita.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

YO-esseen palautuskansio

Kirjoita esseevastaus yo-kysymykseen: "Sosiaalisten verkostojen merkitys yksilölle" - palauta tähän kansioon klo 9.30 mennessä.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Jaksosuunnitelma - PS6 - SOSIAALIPSYKOLOGIA

2.4 Johdantotunti
1. Sosiaalipsykologia tieteenä
 
6.4 2. Sosiaalisen tason vaikutus ihmiseen
 
7.4 3. Sosiaalipsykologian tutkimusmenetelmiä  
14.4 4. Individuaatiokehitys
5. Yksilön sosiaalisten valmiuksien kehitys
 
16.4 6. Sosiaalinen kognitio
7. Sosiaalisen havaitsemisen periaatteita
 
20.4 KOTITEHTÄVIEN ja ESITELMÄN TEKOA ITSENÄINEN TUNTI
21.4 OPETTAJIEN TESO VAPAA TUNTI
23.4 8. Asenteet ja niiden vaikutus
9. Vuorovaikutus ja sen tutkiminen
Asenteet
- Ninja, Rosanna, Sara
27.4 10. Sosiaalisen median vaikutuksia
11. Sosiaalisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä
Mediaväkivallan vaikutus yksilöön
- Aurora ja Alina 
Sosiaalinen käyttäytyminen - mikä siihen vaikuttaa?
- Emma ja Veera
28.4 12. Sosiaalinen vaikutus ja tilannetekijät
13. Sosiaalinen pätevyys
ITSENÄINEN TUNTI
30.4 14. Liittymisen tarve ja attraktio
15. Aggressiivisuus ja sen eri muotoja
Liittymisen tarve - Rakkaus ja attraktio 
- Reeta ja Viivi
Liittymisen tarve - Ystävyys ja yksinäisyys
- Sanni T ja Heli
4.5 16. Ryhmän määritelmä ja ryhmien toimintaperiaatteita
17. Roolit ja normit ryhmissä
Roolit ryhmissä
- Aino ja Rauna
Ryhmän vaikutus yksilöön
- Sara Kaisa ja Sanni
5.5 Elokuvatunti ITSENÄINEN TUNTI
7.5 Elokuvatunti ITSENÄINEN TUNTI
11.5 YO-essee  
12.5 Esseen arviointitunti
20. Kulttuuri ja kulttuurierot
 
14.5 KOTITEHTÄVIEN TEKOA, ESSEEN VIIMEISTELYÄ ITSENÄINEN TUNTI
18.5 18. Tutkimuksia ryhmän vaikutuksesta yksilöön
19. Ryhmien väliset suhteet
 
19.5 KERTAUSTUNTI  

Jakson tavoitteet

Tietotavoitteet
- syventää tietoutta sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta ihmisen toimintaan
- tutustua tarkemmin keskeisimpiin sosiaalipsykologian klassikkotutkimusten ja keskeisimpiin kulttuuriteorioihin
- oppia miten ja mitkä psykologiset tekijät vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien toimintaan ryhmätilanteissa

Taitotavoitteet
- osata soveltaa keskeisimpiä sosiaali- ja kulttuuripsykologian teorioita oman elämänpiirin esimerkkitapauksiin
- kyetä vertailemaan sosiaalipsykologian eri selitysmalleja ihmisen toiminnasta
- alkaa ymmärtämään omaan elämänpiirin liittyvää ryhmien toimintaa syvemmin sosiaalipsykologisen tiedon avulla

Asennetavoitteet
- osata soveltaa sosiaalipsykologista tietoa ihmisten toiminnasta sekä itselle että toisille myönteisellä tavalla
- arvostaa yksilöiden ja ryhmien itsestä poikkeavia erityispiirteitä

Engeström - expansive learning model - evaluation form - kevät 2020 etäopetus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Choose a number 1-5 to indicate your view on the statements below.
1=fully disagree
2=do not agree somewhat
3=do not agree or disagree
4=agree somewhat
5=fully agree

Väite12345
I learn well with this method of teaching.
I likek this learning method.
There is something in this method that suits me especially well.


In your own words, tell about the positive aspects of this learning method.


In your own words, tell about the negative aspects of this learning method.


Any other feedback

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Collaborative learning - evaluation form - kevät 2020 etäopetus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse numero 1-5.
1=täysin eri mieltä
2=jonkin verran eri mieltä
3=ei samaa eikä eri mieltä
4=jonkin verran samaa mieltä
5=täysin samaa mieltä

Väite12345
Opin mielestäni hyvin tällä menetelmällä.
Pidän tästä oppimismenetelmästä.
Tämä oppimismenetelmä sopii minulle erityisen hyvin.


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän hyvistä puolista


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän huonoista puolista


Muuta palautetta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Flipped learning - evaluation form - kevät 2020 etäopetus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse numero 1-5.
1=täysin eri mieltä
2=jonkin verran eri mieltä
3=ei samaa eikä eri mieltä
4=jonkin verran samaa mieltä
5=täysin samaa mieltä

Väite12345
Opin mielestäni hyvin tällä menetelmällä.
Pidän tästä oppimismenetelmästä.
Tämä oppimismenetelmä sopii minulle erityisen hyvin.


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän hyvistä puolista


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän huonoista puolista


Muuta palautetta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake