Psykologia 6 - Sosiaalipsykologia

Engeström - expansive learning model - evaluation form

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Choose a number 1-5 to indicate your view on the statements below.
1=fully disagree
2=do not agree somewhat
3=do not agree or disagree
4=agree somewhat
5=fully agree

Väite12345
I learn well with this method of teaching.
I likek this learning method.
There is something in this method that suits me especially well.


In your own words, tell about the positive aspects of this learning method.


In your own words, tell about the negative aspects of this learning method.


Any other feedback

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Engeström - expansive learning model - evaluation form

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse numero 1-5.
1=täysin eri mieltä
2=jonkin verran eri mieltä
3=ei samaa eikä eri mieltä
4=jonkin verran samaa mieltä
5=täysin samaa mieltä

Väite12345
Opin mielestäni hyvin tällä menetelmällä.
Pidän tästä oppimismenetelmästä.
Tämä oppimismenetelmä sopii minulle erityisen hyvin.


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän hyvistä puolista


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän huonoista puolista


Muuta palautetta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Collaborative learning - evaluation form

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse numero 1-5.
1=täysin eri mieltä
2=jonkin verran eri mieltä
3=ei samaa eikä eri mieltä
4=jonkin verran samaa mieltä
5=täysin samaa mieltä

Väite12345
Opin mielestäni hyvin tällä menetelmällä.
Pidän tästä oppimismenetelmästä.
Tämä oppimismenetelmä sopii minulle erityisen hyvin.


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän hyvistä puolista


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän huonoista puolista


Muuta palautetta


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Flipped learning - evaluation form

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse numero 1-5.
1=täysin eri mieltä
2=jonkin verran eri mieltä
3=ei samaa eikä eri mieltä
4=jonkin verran samaa mieltä
5=täysin samaa mieltä

Väite12345
Opin mielestäni hyvin tällä menetelmällä.
Pidän tästä oppimismenetelmästä.
Tämä oppimismenetelmä sopii minulle erityisen hyvin.


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän hyvistä puolista


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän huonoista puolista


Muuta palautetta


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointilomake - pohja

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse numero 1-5.
1=täysin eri mieltä
2=jonkin verran eri mieltä
3=ei samaa eikä eri mieltä
4=jonkin verran samaa mieltä
5=täysin samaa mieltä

Väite12345
Opin mielestäni hyvin tällä menetelmällä.
Pidän tästä oppimismenetelmästä.
Tämä oppimismenetelmä sopii minulle erityisen hyvin.


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän hyvistä puolista


Kerro vapaamuotoisesti tämän oppimismenetelmän huonoista puolista


Muuta palautetta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Jakson tavoitteet

Tietotavoitteet
- syventää tietoutta sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta ihmisen toimintaan
- tutustua tarkemmin keskeisimpiin sosiaalipsykologian klassikkotutkimusten ja keskeisimpiin kulttuuriteorioihin
- oppia miten ja mitkä psykologiset tekijät vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien toimintaan ryhmätilanteissa

Taitotavoitteet
- osata soveltaa keskeisimpiä sosiaali- ja kulttuuripsykologian teorioita oman elämänpiirin esimerkkitapauksiin
- kyetä vertailemaan sosiaalipsykologian eri selitysmalleja ihmisen toiminnasta
- alkaa ymmärtämään omaan elämänpiirin liittyvää ryhmien toimintaa syvemmin sosiaalipsykologisen tiedon avulla

Asennetavoitteet
- osata soveltaa sosiaalipsykologista tietoa ihmisten toiminnasta sekä itselle että toisille myönteisellä tavalla
- arvostaa yksilöiden ja ryhmien itsestä poikkeavia erityispiirteitä

Jaksosuunnitelma - PS6 - SOSIAALIPSYKOLOGIA

5.4 Johdantotunti
1. Sosiaalipsykologia tieteenä
 
9.4 2. Sosiaalisen tason vaikutus ihmiseen
3. Sosiaalipsykologian tutkimusmenetelmiä
 
10.4 4. Individuaatiokehitys  
12.4 5. Yksilön sosiaalisten valmiuksien kehitys
6. Sosiaalinen kognitio
 
16.4 7. Sosiaalisen havaitsemisen periaatteita  
17.4 8. Asenteet ja niiden vaikutus
9. Vuorovaikutus ja sen tutkiminen
 
23.4 10. Sosiaalisen median vaikutuksia  
24.4 11. Sosiaalisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä  
26.4 12. Sosiaalinen vaikutus ja tilannetekijät
13. Sosiaalinen pätevyys
 
30.4 14. Liittymisen tarve ja attraktio
15. Aggressiivisuus ja sen eri muotoja
 
3.5 16. Ryhmän määritelmä ja ryhmien toimintaperiaatteita
17. Roolit ja normit ryhmissä
Ryhmien väliset suhteet - Minja, Ellanoora
Sosiaalisen havaitsemisen periaatteet - Suvi, Aniko, Anni
Ryhmäroolit - Salla, Manar
7.5 Esseetehtävä + esseen arviointitunti  
8.5 Elokuvatunti Introversio, ekstraversio - Alina, Eeli
10.5 EI TUNTIA - opettajien TESO-iltapäivä  
14.5 Elokuvatunti  
15.5 18. Tutkimuksia ryhmän vaikutuksesta yksilöön
19. Ryhmien väliset suhteet
Rakkausteoriat - Sonja, Ada
Liittymisen tarve / attraktio - Topi, Alexandra
17.5 EI TUNTIA (edeltävä torstai lukion norssin yö)  
21.5 20. Kulttuuri ja kulttuurierot Hofsteden ja Lewisin kulttuuriteoriat - Sanni, Kaarina, Kaisla

Jakson arviointiperusteet

50% kurssikoe
20% essee
20% esitelmä
10% tuntiosallistuminen ja -osaaminen

Niille jotka haluavat vain suoritusmerkinnän, riittää suoritukseen jälkimmäiset kolme osiota. Kurssikokeeseen voi silti tulla ja siitä saa palautteen.