Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 11, toukokuu 2019

Tässä ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan jatkuvaa oppimista ja ohjausta sekä valmistatutumista tulevaan EU-puheenjohtajakauteen. Lisäksi esitellään kokemuksia liikkuvuudesta. Teemoina ovat lisäksi vaihtoehtoiset väylät korkeakouluopintoihin, resilienssi sekä nuorten kokemukset Ohjaamoissa.

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 10, helmikuu 2019

Tässä ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan asioita, jotka mahdollisesti ovat esillä kevään 2019 vaalikeskusteluissa. Lisäksi esitellään Opetushallituksen uusia vaikutusohjelmia, opinto-ohjaajien tehtäviä ja toimenkuvia eri kouluasteilla, maakunnallista ohjaamotoimintaa Etelä-Pohjanmaalla, kansainvälistä tutkimustietoa TVT:n käyttöönoton haasteista sekä Euroopan koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) uudistamista. 

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 9 marraskuu 2018

Tässä ajankohtaiskatsauksessa esitellään kansainvälisiä seminaareja, joissa yhteisenä teemana on ollut valmistautuminen tulevaisuuden työelämään. Lokakuun alussa ohjausalan kansainvälisen keskusjärjestön IAEVG:n seminaari pohti ohjauksen ammattikunnan valmiutta muutoksiin. Seminaarissa hyväksyttiin myös julkilausuma ohjauksen merkityksestä monimuotoistuvilla ja epävakailla työmarkkinoilla. Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkosto (PES Network) sekä Euroopan koulutussäätiö (ETF) tarkastelivat tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia, ja yhtenä keinona muutokseen valmistautumisessa on elinikäinen ohjaus. Kansainvälisenä teemana on myös EU:n komission käytännöt henkilöstön uraohjauksessa.

 Lukion opetussuunnitelman uudistaminen käynnistyi lokakuussa, ja lukion ohjauksen sisällön suunnittelussa otetaan huomioon uusi toinen pakollinen ohjauksen kurssi. Opetushallituksen osuudessa korostetaan toisena teemana maahanmuuttajien ohjausta. Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELO-ryhmät kuvaavat valmistautumistaan maakuntauudistukseen. Ruotsinkielisissä osuuksissa esitellään Ahvenanmaan ohjauksen kehittämisprojekti sekä ruotsinkielisten ohjaajien valtakunnallisen seminaarin keskustelujen painotukset. Itä-Suomen yliopistossa juhlitaan ohjausalan maisteriohjelman 30-vuotisjuhlaa marraskuun lopussa.

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 8, syyskuu 2018

Ajankohtaisia teemoja mm. uusi lukiolaki ja ohjaus, ELO-toiminta ja maakuntauudistus, Ohjaamo-toiminnan vakiintuminen, URAA-hanke, kv. kesäkoulu teknologian ohjauskäytöstä sekä PISA 2012 alueelliset tulokset ja nuorten uratavoitteet.

Ajankohtaista Elinikäisestä ohjauksesta nro 7, toukokuu 2018

Ajankohtaisia teemoja ovat mm.

  • Valtakunnallisen ELO-yhteistyöryhmän loppukauden toiminnan painopisteet
  • Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeet
  • Osaamisperusteisuuden toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa
  • Ammatillisen koulutuksen työelämätoimikunnat
  • Livslång vägledning i Svenskfinland
  • Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
  • Digitaalisia tietopalveluita koulutuksesta ja osaamisesta ohjauksen tueksi
  • Kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelun tukemisesta Yhdysvalloissa

Ajankohtaista Elinikäisestä ohjauksesta nro 6, tammikuu 2018

Hyvää alkanutta vuotta 2018 elinikäisen ohjauksen merkeissä!

 Tässä ajankohtaiskatsauksessa uutisoidaan voimassaolevasta valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan poikkihallinnollisesta ohjelmasta, nuorten työllisyydestä ja Ohjaamojen tilanteesta. Lisäksi uutisoidaan työelämän osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta tutkimustiedon ja digitaalisten tietopalveluiden tuella. Valtakunnallinen TE-asiakaspalvelu-keskus esittelee artikkelissaan julkisia työ- ja elinkeinohallinnon ohjaukseen liittyviä palveluitaan verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Monikulttuuriseen ohjaukseen liittyvistä eräistä hankkeista (TALENTS-hanke (Erasmus+) ja Baana-hanke (ESR)) uutisoidaan hankkeiden nettisivustojen avulla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa työskentelevä kasvatuspsykologi, ura- ja opinto-ohjaaja Tea Oja kirjoittaa ohjausosaamisen koulutusviennistä Islantiin. Lopuksi on koottuna tiedoksi joitain tutkimuksia, kirjallisuutta ja koulutustapahtumia.

 Ajankohtaiskatsaukset alkaen lokakuulta 2016 eteenpäin ovat luettavissa osoitteessa https://peda.net/hankkeet/elotori/ilmoitustaulu

Ajankohtaista Elinikäisestä ohjauksesta nro 5, marraskuu 2017

Hei! Tämä on viides elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsaus, jonka julkaisee valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä).

Ajankohtaista Elinikäisestä ohjauksesta nro 4, syyskuu 2017

Hei! Tämä on neljäs elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsaus, jonka julkaisee valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä).

Ajankohtaista Elinikäisestä ohjauksesta nro 3, huhtikuu 2017

Hei! Tämä on kolmas elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsaus, jonka julkaisee elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä).

Ajankohtaista Elinikäisestä ohjauksesta nro 2, tammikuu 2017

Hei! Tämä on toinen elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsaus, jonka julkaisee elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä).

Ajankohtaista Elinikäisestä ohjauksesta nro 1, lokakuu 2016

Hei!

Tämä on ensimmäinen elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsaus, jonka julkaisee elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä). ELO-ryhmä on toiminut vuodesta 2011, jolloin se asetti elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet.

***

Valtakunnallisen ELO-ryhmän kokousmateriaalit

ELO-ryhmän maaliskuun kokouksen materiaalit sekä kutsu kesäkuun 1. päivän kokoukseen oheisdokumentin kera löytyvät valtakunnallisen ELO-ryhmän sivulta "kokoukset" tai tästä linkistä.

Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen palvelujärjestelyihin

Kuinka ohjauspalvelut tuotetaan tasapuolisesti, tarveperustaisesti ja palveluntuottajien yhteistyönä? ELGPN-julkaisun suomenkielinen versio löytyy verkosta.

Koordinaatteja nuorten ohjaukseen - uusi julkaisu

Koordinaatti on julkaissut kirjan nuorten neuvonta- ja ohjaustyöstä. Se löytyy Koordinaatin verkkosivuilta.

Alueraportin diaesitys lisätty

Uudenmaan ELO-ryhmän kokoukseen valmisteltu diaesitys seurantatutkimuksen keskeisitä huomioista. Löytyy aluetutkimus-osiosta: diasarja "Seurantaa tiiviisti".

Aluetutkimuksen raportti luettavissa

Alueellista ELO-toimintaa tarkasteleva raportti "Kohti elinikäisen ohjauksen alueellisen koordinaation kokonaiskuvaa" on julkaistu. Se löytyy ELO-torilta Aluetutkimuksen sivulta oikealla olevasta linkkilaatikosta. Samassa paikassa on luettavissa myös edellinen tutkimusraportti. Uusi raportti löytyy myös Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannasta, missä sen pysyvä verkkolinkki JYX-järjestelmässä on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6546-4 .

Valtakunnallisen ELO-yhteistyöryhmän lokakuun kokouksen materiaalit

Valtakunnallisen ELO-yhteistyöryhmän lokakuun kokouksen materiaalit on lisätty ELO-torille ja ovat luettavissa osoitteessa: https://peda.net/hankkeet/elotori/t4ve/kokoukset/27-10-2015

Materiaalipaketti kielen ja kulttuurin opetukseen

Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän sivulle on viety vapaaehtoisille tarkoitettu materiaalipaketti kielen ja kulttuurin opetukseen. Paketti löytyy neljällä eri kielellä.