HI4 (2)

Käännekohdat

Jokaiselle etenevän opetuksen viikolle on yksi pedanet-tehtävä, joka käsittelee Suomen historian käännekohtia. Tehtävä on oivallinen tapa kerrata viikon varrella opiskellut asiat ja niistä saat samalla materiaalia kokeeseenkin. Laadi esseevastauksen runko ja palauta se tänne pedanettiin.

Tehtävä sulkeutuu aina sunnuntai-iltana klo 23.00. Tehtävät arvioidaan asteikolla: suppea, ok, hyvä, oikein hyvä. Tehtävien tekeminen vaikuttaa kurssiarvosanaan: tekemättömät tehtävät laskevat kurssiarvosanaa ja hyvin tehdyt tehtävät nostavat sitä.

Käännekohta tai murros historiassa
  • aika, jolloin tapahtunut paljon asioita lyhyen ajan sisällä
  • vanhan ja uuden yhteentörmäys
  • käännekohta esim. sota, taloudelliset ja yhteiskunnalliset asiat
  • käännekohta näkyy muutoksena joko välittömästi tai viiveellä
  • sodat: jyrkimmät muutokset, näkyvät välittömästi esim. politiikan suunnan muutoksena, vallanpitäjien vaihtumisena tai vallanpitäjien aseman vahvistumisena
  • taloudelliset ja yhteiskunnalliset asiat: muutokset tapahtuvat viiveellä, ymmärretään käännekohdaksi tai murrokseksi vasta aikojen kuluttua, esim. kulttuurin muutos