IT-strategiaryhmä

kokous 16.03.2015Läsnä:

Jyri, Markku, Jouni, Kalle, Jan, Laura, Jari, Kirsi, Ville ja Sanna, LEna

Viljakkalan koulun Dell-HYBRIDItab pilotti

Jyri kertoi Viljakkalan pilotista: Laitteissa on Windows 8.1 järjestelmä ja ne ovat ala- ja yläkoulun käytössä. Laitteet toimineet pääosiin hyvin ja ovat soveltuneet opetukseen vallanmainiosti. Esim. Näppäimistöllä on ollut helppo kirjoittaa raporttia ja tabilla on ollut hyvä ottaa työselostuksiin kuvia. Pilottiin liittyen Viljakkalassa mahdollisesti piloitoidaan myös Onedriven toimintaa verkkoasemana. Kirsi kertoi budjetista

Budjetti seurailee edellisvuotta. Langattomia verkkoja on tulossa Kuruun, Vahantaan ja Moisioon, kuitenkin sillä varauksella, että ensin katsotaan seudun tulevien kilpailutuksien voittajat. Metsäkylään on tulossa parakki, jonne tehtäneen normaaliluokka varustus esitystekniikan osalta. Mutalaan on nousemassa paviljonki mallia Viljakkala ja ensi vuonna alkaa Metsäkylän laajennus sekä Moision eli vanhan lukion remontti. Perustietotekniikan kilpailutus

Kilpailutus on seudulla menossa ja tällä hetkellä ollaan vaatimusmäärityksissä. Kehyskunnat päättivät, että seudullisessa kilpailutuksessa käytetään nykyistä 3AD:n mallia. Jos on palveluja jotka eivät onnistu 3 AD:n mallilla, niistä pyritään saamaan optiot seudulle. 3AD:n välille rakennetaan luottosuhteet joiden avulla saadaan yhteistyötä myös Tampereen kanssa lisättyä. Uusina palveluina mukaan ovat tulossa Tablettien ylläpidot ja tietokoneille elinkaarimallit. Elinkaarimalli hoitaisi leasing vaihdot, eli koneiden purut ja uusien paikalle tuonnin ja verkotuksen. Opetuksen lähitukipalvelut etenevät optiona. Tietoliikenne kilpailutuksen nopeuksista on Tietohallinnolla palaveri keskiviikkona. Siinä linjataan koulujen tulevat nopeudet uuteen sopimukseen. Näillä näkymin perusnopeus olisi 100 megaa per koulu. Byod malli on huomioitu tulevassa kilpailutuksessa. Siitä huomioitavaa on se, että kuinka saadaan koko seutukunnan 600 megan ulkoputki riittämään, jos koulujen nopeudet alkavat olla jo yhdessä kunnassa nopeammat kuin koko putki maailmalle. Kyse on pitkälti siitä, että kustannukset isoista nopeuksista ovat valtavat. Tietohallinnon rooli

AD:n ylläpito jatkuu 3AD:n malilla, mutta toiminta muuttuu enemmän seudulliseksi. Sopimus Tre.seudun ylläpidosta on hyväksytty kaikissa kunnissa. Sen toimintaa ohjaa ohjausryhmä mm. Kirsi mukana. Ville ja Jouni ovat mukana seudun It-ryhmässä, jossa kehitetään seudun koulupuolen palveluja yhdessä.

Laskutus pääkäyttäjien toimista eri kuntiin tehdään työpyyntöjärjestelmän pohjalta. Työpyyntö järjestelmä tulee käyttöön myös koulujen atk-vastaaville, jotka kirjaavat työn TICKETTI-Järjestelmään. Pilotti tehdään keväällä ja tuotantoon syksyllä. Av-palvelut otetaan myös mukaan TICKETTI-järjestelmään.

Hankkeet

Byod hankkeen palaute on ollut hyvää. On tehty yli oppiaineiden yhteistyötä, ja BYOD jatkuu ensi vuonna. Vetäjä Antti Karvonen OpeICT projektilla on ollut pieniä käytännönongelmia, mutta pääsääntöisesti toiminut hyvin. Jatko on vielä epävarma. Vetäjä Tuula Havonen Iso hankehakemus on laitettu ministeriöön, jossa mahdollista jatkoa myös OpeICT työhön. Lukiolla on tiimijakson esitys ITK:ssa, siitä miten tietotekniikka on mahdollistanut Tiimijaskon toteutuksen. Tiimijakso tulee myös ensi vuonna ykkösille. Muutoksena lukiolla ensi syksynä Byod laitteet opiskelijoille, eli ei tule enää kunnan kustantamia. Ensi maanantaina sähköinen koetesti liikuntasalissa, toteutetaan ABIT järjestelmällä, joka hoitaa YO-kokeet. Vanhan lukion tilat kesällä remppaan, syksyksi 2016 pitäisi valmistua. Uusiin tiloihin tulossa Moision laajennusta ja Veittijärveltä jotain osia. Jopo jatkanee.

Sähköiset materiaalit

Kuntahankinnat on kilpailuttanut sähköiset materiaalit (Edustore), johon on mahdollista liittyä. Tästä olisi tarkoitus käynnistää pilotti. Jari Halonen hoitaa testitunnukset.

IT-strategiaryhmän kokous 1/2014

Koulutoimen IT-STRATEGIARYHMÄN Kokous 3/2014 
Aika:                   To 18.9.2014 klo 13:30 – 15:30 Paikka: Yhtenäiskoulu 
Paikalla:               Jari Halonen (YYK, Puheenjohtaja), Jouni Paarala  (Tietohallinto), Lena Laitamäki (Moisio), Jyri Pulkkinen (Vyk), Kirsi  Riihioja, Ville Pulakka (TH), Sanna Partanen (TH) Markku Ohinmaa (Kuru),  Laura Kauppinen (Lukio) IT-strategiaryhmä 18.9.2014 
Käsitellyt Asiat:  
1. Seutukunnan\Kunnan TVT-Strategiatyö,  
TVT-Strategian  mukaan ollaan hyvässä linjassa ja näyttää siltä, että ensi vuonna  kaikilla kouluilla olisi langaton verkko Strategian mukaisesti.  Yhteysnopeudet ovat 87% hyvällä tasolla ja menossa parempaan.  Laitemäärät ovat hyvät, ja esitystekniikka on luokan perusvaruste. 
2. Tämän ja ensi vuoden budjetti  
*  Ensi vuoden budjetti näyttäisi siltä, että nykyinen taso voidaan  säilyttää. Lisälaite hankintoihin ei kuitenkaan ole rahaa varattuna,  pois lukien valmistuvat koulut mm. Siivikkala ja VIljakkala. Suurin  muutos on tällä hetkellä tulossa ensi syksynä lukiossa aloittavilla  opiskelijoille, joille ei enää kunnan puolesta tarjota läppäriä  koulutuslautakunnan esityksen mukaan.  
* Varhaiskasvatus on  tulossa jouluna Sivistyksen piiriin. Laitteet ovat siellä Fujitsun  ylläpidossa, mutta monitoimilaite ja koulujen koneiden käytöllä  voitaneen jotain yhteisiä kuvioita saada aikaan ja tätä kautta säästöjä.  
* Monitoimilaitteiden käyttöä tullaan seuraamaan vieläkin  tarkemmin, koska sieltä olisi säästöjä saatavissa. Varsinkin  värikopioiden määrät ovat kasvaneet hälyttävästi. Jokaisen opettajan  olisi myös hyvä miettiä pystyisikö tulostamista vähentämään ja jakamaan  materiaalin esim. pedanetissä tai O365:ssä? Monitoimilaitteille on  tulossa tiedotteet tulostusmääristä sopimuksen mukaan. 
*  Keskusteltiin padeista ja Strategiaryhmän linjaus on se, että koulu voi  omilla säästyneillä rahoillaan niitä hankkia. Tilaukset tulee kuitenkin  hoitaa seudullisten sopimusten mukaan eli paikallisesta marketista niitä  ei haeta. Lisäksi niiden tukipinta on koululla (Tietohallinto ei niitä  ylläpidä) ja verkkoon niillä mennään langaton Tampere tunnuksilla tai 3G  yhteydellä. 
* Lahjoituskoneita ei tule kouluihin ottaa, koska ne  ovat kustannuksiltaan suuria. (Poisto maksut kun viedään kierrätykseen,  ylläpito ja takuut ym.) 
3. Palvelin ja verkkomuutokset  
*  Kesällä Orivesikin tuli mukaan seudullisiin koulupalvelimiin. Mukana  ovat nyt siis kaikki kehyskunnat. Koulupuolen IT-tuilla on tästä syystä  oma ryhmä joku kokoontuu 1 kerran kahdessa viikossa. Muiden kuntien  mukaan tulo yhteisiin palvelimiin toi Ylöjärvelle kustannussäästöjä. 
*  Seudullisella pienryhmällä tehdään vielä kustannusten jakomallit, koska  seudullinen palvelin farmi vaatii mm. pari pääkäyttäjää ja näiden kulut  pitää jaotella eri kunnille. 
* Tunnushallintaan on tulossa  Tampere vetoisesti FIM, joka automoisi tunnusten teon Primuksesta. Tästä  lisää uuden kilpailutuksen alettua ensi vuonna. 
* Ensi vuonna  alkaa Verkko, Data, palvelin sekä työasemapuolen kilpailutukset. Tampere  vetoisesti mennään. Kouluille toiveena langattomat verkot ja väh. 100  megan yhteysnopeus. Uusi sopimuskausi tulee olemaan ainakin 5 vuotta. 
4. Oppimisympäristöjen ja hankkeiden (Byod, OpeICT, eOPs) tilanne  
*  Jari Halonen jatkaa torstaisin koulujen kiertämistä. Juuso Norrena  tekee viikossa 2 tuntia O365 vertaistukea, koulukierrot alkavat ensi  jaksosta. Eero Jurvelin hoitaa O365 tukea Lyncillä maanantaisin. Havosen  Tuula aloittaa OPeICT-vastaavana, painopisteenä Ylä- ja Yhtenäiskoulut.   
Kunta sai OPeICT-hankkeeseen ministeriön tukea samoin  Eops-hanke sai jatkorahaa. Byod mies on kierrellyt alakouluja ja  opettajat sekä oppilaat ovat olleet tyytyväisiä. Tarkempaa raporttia  Byodista ensi keväänä.  
5. Koulujen kuulumiset   
* Moision  koululle on tullut muutama kielto vanhemmilta käyttää  O365-järjestelmää. Koulu pyrkii vielä selvittämään vanhemmille, miksi  sen käyttö olisi tärkeää.  
* Ohjelmointiyhteistyötä Lukion  opiskelijoiden ja alakoulujen kanssa olisi hyvä viritellä esim. kerhojen  avulla. Jari vie asiaa eteenpäin. Lukio on lisäksi hakemassa  Teknologiakeskuksen rahoitusta ja Lukiolla on käynnistynyt  opiskelijoiden TVT-vertaistuki toiminta.  Lukio testailee Sähköistä  koetta 1 vuosikurssilaisten kanssa marraskuussa. Tästä saadaan  mallinnusta sähköistä ylioppilaskoetta varten. Sähköisen kokeen palvelin  on koulujen käytössä. ekoe.ylojarvi.fi:8080  
6. Muut asiat 
*  Opiskelijoille tulee mahdollisuus ladata office 2013 paketti O365  järjestelmästä.  Seudullisesti työnalla, jotta saadaan palvelu sujumaan  ilman Tukipalvelun ylikuormittumista.